Pszenica

i

Autor: thinkstockphotos.com Pszenica

Drożyzna w Polsce

Wzrost cen produktów rolno-spożywczych. GUS podał najnowsze dane

2022-09-20 11:28

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w sierpniu 2022 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 56,3 proc., po wzroście o 51,6 proc. w lipcu. W stosunku do lipca ceny wzrosły o 1,9 proc.

Ceny produktów rolnych. GUS podał najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w sierpniu 2022 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 56,3 proc., po wzroście o 51,6 proc. w lipcu. W stosunku do lipca ceny wzrosły o 1,9 proc.

W sierpniu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych z wyjątkiem pszenicy, żyta i pszenżyta, podczas gdy na targowiskach ceny zbóż prócz owsa spadły. Po cenach niższych niż w lipcu br. sprzedawano na targowiskach również żywiec wieprzowy.

Karpacz 2022: Marek Chraniuk

Wzrost cen skupu i cen na targowiskach. Które produkty podrożały najbardziej?

W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku w sierpniu 2022 r. zanotowano znaczny wzrost cen skupu oraz cen na targowiskach wszystkich produktów rolnych. Najbardziej podrożały zboża i ziemniaki w skupie - poinformował PAP Biznes.

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w sierpniu 2022 r. cena pszenicy w skupie (151,42 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,7%), ale była wyższa niż przed rokiem (o 71,9%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 170,58 zł, tj. o 2,2% mniej niż w lipcu br., natomiast o 63,8% więcej niż w sierpniu 2021 r. Za 1 dt żyta w skupie płacono 120,95 zł, tj. o 4,8% mniej niż w lipcu br., natomiast o 74,0% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym cena żyta (129,47 zł za dt) również spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,4%), ale była wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (o 72,1%).

Ceny podstawowych produktów rolnych

W sierpniu 2022 r. zanotowano wzrost ceny ziemniaków w skupie (87,64 zł za dt) w porównaniu z lipcem br. (o 6,2%) i w skali roku (o 61,1%), jak również na targowiskach (178,30 zł za dt) – tak w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 28,3%), jak i do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (o 12,9%). Cena skupu żywca wołowego (11,38 zł za kg) była wyższa zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym okresem ubiegłego roku – odpowiednio o 5,9% i o 45,3%. Na targowiskach ten żywiec sprzedawano po 10,06 zł, tj. drożej niż w lipcu o 5,0% i przed rokiem – o 32,4.

W sierpniu 2022 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono w skupie 7,61 zł, tj. więcej niż w lipcu br. (o 5,6%), jak i w sierpniu 2021 r. (o 47,4%). Cena tego żywca zanotowana na targowiskach wyniosła 6,73 zł za 1 kg i była niższa o 2,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale o 2,0% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Cena skupu drobiu rzeźnego (6,62 zł za kg) wzrosła w stosunku do lipca 2022 r. (o 0,3%), a także w porównaniu z sierpniem 2021 r. (o 48,8%). Za 1 hl mleka płacono w skupie 238,97 zł, tj. o 2,3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 58,8% - niż przed rokiem.

Sonda
Czy odczuwasz wzrost cen produktów spożywczych?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze