Rodzina

i

Autor: Getty Images

Świadczenia socjalne 2023

Zasiłki rodzinne z nowymi stawkami od listopada! Gdzie i jak złożyć wnioski?

2022-11-30 11:54

1 listopada 2022 roku rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. Wiele rodzin decyduje się na złożenie wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków. Szalejąca inflacja i wszechobecny wzrost cen sprawia, że zasiłek - w zależności od kwoty - może znacznie wesprzeć domowy budżet wielu rodzin. Ile wynoszą zasiłki, jakie jest kryterium dochodowe i jak złożyć wniosek?

Zasiłek rodzinny. Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

Rodziny, które wyrażają zainteresowanie uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są zobowiązane do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków. Wnioski o zasiłek rodzinny składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Może zostać złożony w formie papierowej bądź elektronicznej za pośrednictwem serwisu empatia.mpips.gov.pl. Data wypłaty zasiłku jest zależna od daty złożenia wniosku. Osoby, które złożyły wniosek o wypłatę zasiłku w nowym okresie zasiłkowym do końca września 2022 roku, na wypłatę zasiłku za listopad poczekają do końca listopada. Jeżeli wniosek został złożony po tej dacie, w okresie pomiędzy 1 października a 30 listopada, jego wypłata nastąpi do końca grudnia - informuje portal pit.pl.

Ile wynosi kwota zasiłku rodzinnego?

Rodzic bądź opiekun prawny ma możliwość ubiegania się zarówno o wypłatę zasiłku jak i dodatków do zasiłków. Jak informuje portal pit.pl od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. kwota zasiłku rodzinnego wynosić będzie:

  • Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95 zł miesięcznie
  • Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł miesięcznie
  • Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł miesięcznie

Dodatki do zasiłku rodzinnego. Jaka jest ich wysokość?

Dodatki do zasiłków rodzinnych będą wynosić od 1 listopada:

  • Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1000 zł (wypłacany jednorazowo)
  • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
  • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci
  • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na dziecko miesięcznie
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia oraz 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia
  • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz 69 zł miesięcznie na dziecko w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko, raz w roku szkolnym

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku. Jakie jest kryterium przyznania?

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego lub dodatku należy spełniać określone kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę - informuje portal pit.pl.

Sonda
Czy uważasz, że zasiłek rodzinny powinien być wyższy?
Pieniądze to nie wszystko. Marcin Ociepa
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze