Złoto wróci do Polski

2019-10-14 0:00
Złoto wróci do Polski
Autor: Materiały Prasowe

Narodowy Bank Polski informował o zwiększeniu ilości złota w swojej rezerwie dewizowej. Zarząd NBP zdecydował, że ok 100 ton złota wróci do Polski i będzie przechowywane w skarbcach polskiego banku centralnego.

Narodowy Bank Polski ma obecnie w posiadaniu 228,6 tony złota, co stanowi ok. 9 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych wynoszących na koniec września równowartość 110,5mld euro lub równowartość 120,9mld dolarów amerykańskich. Dokonany przez NBP zakup pozwolił polskiemu bankowi centralnemu zbliżyć się pod względem udziału złota w rezerwach dewizowych do średniej w bankach centralnych na świecie (10,5 proc.). Dokonane w ubiegłym roku zakupy złota dają Polsce 11. miejsce w Europie pod względem ilości posiadanego złota.

Certyfikat polskiego złota

Większość złota NBP złożona jest w skarbcu Banku Anglii. W Polsce przechowywana jest tylko część cennego kruszcu. Zarząd Narodowego Banku Polskiego zdecydował, że ok. 100 ton złota wróci do Polski i będzie przechowywane w skarbcach polskiego banku centralnego. To symboliczne zamkniecie koła historii. Przed wybuchem II wojny światowej złoto znajdowało się bowiem w skarbcach przedwojennego Banku Polskiego SA. Wybuch wojny wymusił jednak ewakuację polskich rezerw złota. Złoto utrzymywane w rezerwach NBP ma postać sztab z certyfikatem London Good Delivery, co stanowi gwarancję łatwego obrotu oraz wysokiej płynności. Zgodnie ze standardami rachunkowości, NBP posiada tzw. rachunek rewaluacyjny złota, który chroni wynik finansowy przed spadkiem ceny złota.

Ważna decyzja Zarządu NBP

Decyzja o zakupie złota, a tym samym zmianie struktury rezerw dewizowych, wynikała ze sprzyjającej sytuacji gospodarczej Polski i sukcesywnego wzrostu aktywów rezerwowych, w ostatnich 5 latach sięgającego 30 mld euro. Zwiększenie zasobu złota przez NBP utrwala także wiarygodność oraz bezpieczeństwo finansowe kraju. Podobnie postępują też banki centralne innych krajów rozwijających się, które w ubiegłym roku również zwiększyły stan posiadania kruszcu łącznie o ponad 500 ton. Decyzja o zakupie złota miała charakter strategiczny. Złoto charakteryzuje się bowiem fizyczną trwałością, nie jest powiązane z polityką gospodarczą jakiegokolwiek kraju. W wyjątkowych sytuacjach złoto zachowuje się jako najbardziej stabilna cześć rezerw. Złoto ma status tzw. bezpiecznej przystani (tzw. safe haven asset). Co oznacza, że jego wartość zazwyczaj rośnie w sytuacji podwyższonego ryzyka kryzysów finansowych i politycznych.

Standardy określone przez London Bullion Market Association wymagają, by sztabka charakteryzowała się specyfikacją:

Waga

 • Minimalna zawartość złota: 350 czystych uncji trojańskich (ok. 10,9 kilograma)
 • Maksymalna zawartość złota: 430 czystych uncji trojańskich (ok. 13,4 kilograma)
 • Waga brutto sztabki powinna być wyrażona w uncjach trojańskich, w wielokrotnościach 0,025, zaokrąglonych w dół do najbliższej wartości 0,025 uncji trojańskiej

Wymiary

Dozwolone wymiary sztabek złota w standardzie Good Delivery:

 • długość (góra): 250 mm +/- 40 mm
 • podcięcie: 5º do 25º
 • szerokość (góra): 70 mm +/- 15 mm
 •  podcięcie: 5º do 25º
 • wysokość: 35 mm +/- 10 mm

Próba

 • Minimalna akceptowana próba wynosi 995,0 części czystego złota na tysiąc

Oznaczenia

 1. Numer seryjny
 2. Pieczęć analityczna rafinerii
 3. Próba (do czterech cyfr znaczących)
 4. Rok produkcji

Korzyści z posiadania złota

Posiadanie istotnego udziału złota w rezerwach dewizowych NBP wpływa na wzmocnienie wiarygodności Polski oraz zabezpiecza jej siłę finansową. Wiedzą to agencje ratingowe (firmy, które oceniają zdolność kredytową i wypłacalność różnych podmiotów, np. spółek, instytucji finansowych i państw), a sygnał o wiarygodności kraju dociera do inwestorów zagranicznych i instytucji międzynarodowych. Rosnąca ocena wiarygodności finansowej wpływa m.in. na obniżenie kosztu finansowania na rynkach globalnych.

Złoto wróci do Polski
Autor: Materiały Prasowe Link: POWIĘKSZ

Konkurs został rozstrzygnięty. Laureaci otrzymali mailowe powiadomienia. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Logo NBP
Autor: Materiały Promocyjne
Najnowsze