Marlena Maląg

i

Autor: Marek Zieliński/Super Express, Shutterstock Marlena Maląg

Rodzina 500+

Złóż wniosek o 500 plus na dziecko - apeluje minister Marlena Maląg. Od 1 lutego rusza nabór wniosków o świadczenie 500+

2023-02-01 5:09

Rodzina 500 plus to sztandarowy program rządu Zjednoczonej Prawicy. To także finansowe wsparcie dla rodzin, przyczyniające się do poprawy sytuacji materialnej dzieci. Od 1 lutego można składać wnioski o świadczenie 500 plus na dziecko na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. Podpowiadamy kto i w jaki sposób może ubiegać się o pieniądze.

Spis treści

 1. 500 plus – komu przysługuje świadczenie?
 2. Co w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej?
 3. Konieczny wniosek 500+
 4. 500 plus - kiedy wypłata świadczenia?
 5. Kiedy można przystąpić do programu 500+?
 6. Rodzina jest naszym priorytetem - komentarz minister Marleny Maląg

500 plus – komu przysługuje świadczenie?

W 2023 roku świadczenie obowiązuje na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. W programie nie są brane pod uwagę osiągane dochody. Rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł co miesiąc, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. 500 plus jest zwolnione z podatku dochodowego.

500 plus przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z rodziców może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. 250 zł miesięcznie.

O świadczenie 500 plus może ubiegać się także opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie), opiekun prawny dziecka albo - w wyjątkowych sytuacjach - dyrektor domu opieki społecznej (tj. gdy dziecko przebywa w domu pomocy społecznej a rodzice nie uczestniczą w opiece nad dzieckiem i nie spełniają warunków uprawniające do otrzymania świadczenia).

Co w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej?

Zgodnie z wprowadzonymi od 2022 r. zmianami 500 plus przysługuje na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Mogą się o nie ubiegać:

 • rodziny zastępcze,
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Ważne! Jeśli dziecko skończy w trakcie okresu świadczeniowego 18 lat, wypłata świadczenia nastąpi ostatni raz w miesiącu, w którym dziecko ma 18. urodziny i zostanie pomniejszona proporcjonalnie o liczbę dni, przypadających w tym miesiącu, kiedy dziecko będzie już pełnoletnie.

Konieczny wniosek 500+

Ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać pieniądze musisz złożyć wniosek na każdy okres świadczeniowy. Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i będzie trwał do 31 maja 2024 r. Wniosek składasz wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: 

 • Portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • bankowości elektronicznej
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS

Ważne! Wymóg elektronicznego składania wniosków dotyczy również osób ubiegających się o 500 plus na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby takie wnioski składają tylko poprzez portal PUE ZUS (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka na formularzu SW-O, zaś dyrektorzy placówek na formularzu SW-D).

500 plus - kiedy wypłata świadczenia?

Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica. Cała kwota na wszystkie dzieci wpływa w ramach jednego przelewu.

Termin wypłaty zależy od daty, kiedy złożysz prawidłowo wypełniony wniosek.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać pieniądze w czerwcu 2023 r. wniosek złóż w terminie do 30 kwietnia 2023.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r.

Natomiast, jeśli złożysz wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy można przystąpić do programu 500+?

Rodzice lub opiekunowie w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek. Jeśli złożysz wniosek w trakcie trwania okresu świadczeniowego, świadczenie jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. W przypadku nowonarodzonego dziecka musisz złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wtedy prawo do świadczenia otrzymasz z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Pamiętaj! W przypadku dzieci nowonarodzonych do dnia 31 maja 2023 r., rodzice składają dwa wnioski - zarówno na okres świadczeniowy 2022/2023 , który zakończy się 31 maja 2023 oraz na kolejny nowy okres 2023/2024, który rozpocznie się 1 czerwca 2023.

Rodzina jest naszym priorytetem - komentarz minister Marleny Maląg

− W trudnych czasach – najpierw pandemii COVID-19, a dzisiaj inflacji wywołanej rosyjską agresją i wojną w Ukrainie – programy społeczne nabierają szczególnego znaczenia. Jako odpowiedzialni rządzący gwarantujemy, że niezależnie od okoliczności świadczenia nie zostaną odebrane, zawieszone, ich wypłaty nie zostaną opóźnione. To gwarancja bezpieczeństwa i pewność, że dodatkowe środki trafią do rodzin w terminie. Rodzina zawsze jest naszym priorytetem − mówi Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

− 1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500+. Rodzice i opiekunowie dobrze wiedzą, w jaki sposób wnioskować o 500+, nic się tutaj nie zmieniło – wciąż zrobimy to za pośrednictwem portalu Emp@tia MRiPS, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej − dodaje minister Marlena Maląg.

− Rodzice, nie czekajcie – złóżcie wniosek jak najszybciej. To tylko chwila, a będą Państwo spokojni i pewni, że w natłoku codziennych spraw nie umknie Wam ten ważny krok. Przypominam, że złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia − apeluje minister Marlena Maląg.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg

Będzie podwyżka 500 PLUS?

Minister zabiera głos. Posłuchaj!

Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze