Pieniądze

i

Autor: Justyna Świderska

Zmiany w 500 plus. Czy będzie obowiązywał próg dochodowy?

2021-01-14 13:18

O tym, że przy przyznawaniu świadczenia 500 brane będzie pod uwagę kryterium dochodowe huczało w internecie. Te plotki dementowali przedstawiciele rządu. Próg dochodowy obowiązuje jednak w przypadku świadczenie 500 plus dla osób niepełnosprawnych. I ten, wraz z waloryzacją, zostanie podwyższony zostanie. Sprawdź, o ile wzrośnie?

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one nie tylko waloryzacji rent i emerytur w 2021 roku, ale też i zmian dotyczących tzw. świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Próg wysokości otrzymywanych świadczeń zostanie podwyższony do kwoty 1750 zł. Dziś wynosi on 1700 zł. 500 plus dla osób niepełnosprawnych, inaczej  świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przysługuje ono osobom, które ukończyły 18 lat i mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Występując o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych trzeba mieć orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Na 500 plus dla osób niepełnosprawnych można liczyć pod warunkiem nie posiadania prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo wtedy, gdy suma tych świadczeń wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1700 zł miesięcznie.

Maryla Rodowicz może stracić dach nad głową!

Do kwoty tej nie wlicza się świadczeń przyznawanych jednorazowo ani  renty rodzinnej dziecka, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Atak zimy w Polsce
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze