Wycinka drzew 2023

i

Autor: GettyImages Wycinka drzew 2023 - zanim z terenu posesji wytniemy drzewo czy krzew, warto sprawdzić, czy nie należy tego zgłosić w odpowiednim urzędzie

Wycinka drzew

Zmiany w przepisach o wycince drzew na swojej posesji. Co będzie można ściąć bez zgłoszenia w 2023 roku?

2022-12-29 11:26

Od początku 2023 roku obowiązywać będą nowe zasady wycinki drzew. "Co prawda rozwiązania legislacyjne w zakresie zezwoleń na wycinkę (przede wszystkim dla przedsiębiorców) pozostaną bez zmian, tak poluzowane zostaną zasady zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Zmiany w przepisach o wycince drzew

2023 rok przyniesie zmiany w zakresie wycinki drzew. Poluzowane zostaną zasady zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Zauważono jednocześnie, że o wiele grubsze drzewa będzie można usuwać z działki bez konieczności zgłaszania tego faktu do gminy. Okazuje się, że w 2023 roku właściciel będzie musiał zgłosić do urzędu wycinkę drzew, których obwód - mierzony na wysokości 5 cm - przekracza:

 • 100 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 85 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 70 cm - w przypadku pozostałych gatunków.

Ze strony internetowej biznes.gov.pl dowiadujemy się, w jakich sytuacjach zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest konieczne. Nie trzeba się o nie starać, jeśli:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2
 • działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwa się:

 • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • drzewa lub krzewy należące do IGO stwarzające zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzające zagrożenie dla Polski
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone
 • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
Sonda
Często zaglądasz na kiermasze ogrodnicze?
Forum w Karpaczu 2022: Piotr Najbuk
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze