Niania

i

Autor: Shutterstock Niania

ZUS dofinansowuje składki na ukraińską nianię. Jakie są zasady? Kto może uzyskać dofinansowanie?

2022-06-06 13:25

Chcesz zatrudnić nianię z Ukrainy, ale brakuje Ci funduszy? Dzięki umowie uaktywniającej na zasadach określonych w ustawie rodzice będą mogli skorzystać z dofinansowania składek należnych na nianię. ZUS opłaci za nianię składki ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50 proc. wysokości minimalnej pensji - informuje dziennik “Gazeta Prawna”.

ZUS dofinansowuje składki na ukraińską nianię

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, rodzice będą mogli skorzystać z dofinansowanie składki do niani. Przewiduje ona zawarcie umowy o świadczenie usługi, jaką jest opieka nad dzieckiem, które ukończyło 20 tydzień życia. Umowa musi zawierać czas i miejsce sprawowania przez nianię opiekę, jej obowiązków, a także wysokość wynagrodzenia, jak i termin i sposób należnej wypłaty. 

ZUS opłaci składki ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego od podstawy będącej kwotą nie wyższą niż 50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z kolei rodzice opłacą składki od podstawy będąca nadwyżką nad kwotą 50 proc. minimalnej pensji za pracę. W przypadku składki na ubezpieczenie chorobowe oraz składki zdrowotnej opłacać je będzie zatrudniona niania.

Jakie są warunki dofinansowania składki na ukraińską nianię?

Jak przewiduje ustawa, aby skorzystać z dofinansowania, należy zgłosić nianię do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz tego, rodzice muszą mieć potwierdzenie o świadczeniu usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, bądź prowadzili działalność rolniczą lub pozarolniczą. Innym warunkiem, który trzeba spełniać, jest brak sprawowania opieki nad dzieckiem poprzez umieszczenie go w żłobku lub klubie dziecięcym. Wykluczeniem z dofinansowania może być również objęcie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna.

Impact 22 - Janusz Cieszyński

Co to jest umowa uaktywniająca?

Umowa uaktywniająca to inaczej umowa cywilnoprawna, jednak podjęcie pracy na jej podstawie wymaga spełnienia konkretnych wymogów. Inaczej wygląda sprawa w przypadku uchodźców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. i czasowo zyskali prawo, aby podjąć pracę. W przypadku gdy dana osoba na terenie kraju przebywa legalnie, to rodzice mogą ją zatrudnić, aby sprawowała opiekę nad ich dzieckiem, jak również i w tym przypadku jest możliwość uzyskania z ZUS dofinansowania na składki. - wyjaśnia dziennik “Gazeta Prawna”.

Sonda
Oddajesz dzieci do żłobka?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze