Emeryt

i

Autor: Shutterstock Gigantyczna waloryzacja dodatków dla seniorów

ZUS zabiera emerytom pieniądze! Po 31 maja znów to zrobi! Jak tego uniknąć?

2021-05-28 17:45

Uwaga emeryci! Do 31 maja osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą przekazać do ZUS informacje o osiągniętych od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. przychodach - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli dorabiający do emerytury seniorzy tego nie zrobią lub się spóźnią, ZUS potrąci im z emerytury należną sumę.

ZUS ZABIERA EMERYTOM PIENIĄDZE

Pobierając świadczenie przedemerytalne można dodatkowo pracować, trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu tych przychodów w ZUS. Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie lub zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia. Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ma obowiązek powiadomić ZUS o dorabianiu do świadczenia.

ZOBACZ: Kosmiczna emerytura Jarosława Kaczyńskiego! Ujawniono majątek prezesa PiS

- To, jak szybko świadczeniobiorca poinformuje nas o swoich przychodach i ich wysokości, jest bardzo ważne i ma duże znaczenie przy rozliczeniu świadczenia. Jeśli w wyniku rozliczenia przychodu stwierdzimy, że przychód przekroczył dopuszczalne limity, a osoba pobrała świadczenie w pełnej wysokości, wówczas ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i trzeba będzie je zwrócić - informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Potężne długi Polaków. Rekordzista musi oddać 76 milionów złotych!

Do 31 maja osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny powinny złożyć do ZUS odpowiedni dokument potwierdzający przychód za dany rok rozliczeniowy, w tym przypadku za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. - Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny składają do ZUS zaświadczenie lub oświadczenie (jeśli sami opłacają składki) o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla klienta - mówi Żebrowski.

Sonda
Czy dorabiający emeryci powinni mieć potrącane z emerytury?

Nie ma oficjalnego druku, na jakim trzeba podać niezbędne dane. Jednak należy podać: dane płatnika, dane świadczeniobiorcy i numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. Należy wykazywać co do zasady tylko składniki przychodu podlegające oskładkowaniu, a dodatkowo wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Przychód należy podać w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, od marca do lutego. Osoba na świadczeniu przedemerytalnym, która prowadzi działalność gospodarczą, w oświadczeniu wykazuje zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Najnowsze