Więcej dorobisz do emerytury

i

Autor: Shutterstock

DRAMAT EMERYTÓW! ZUS zawiesza emerytury. Jak tego uniknąć

2021-01-17 6:00

Głodowe emerytury zmuszają seniorów do szukania dodatkowych źródeł dochodów. Efekt? Emeryci coraz częściej dorabiają do swoich świadczeń z ZUS. Pracujące emerytki, które ukończyły 60 lat i pracujący emeryci, którzy mają 65 lat nie muszą obawiać się o wysokość swoich dodatkowych dochodów. Powód do zmartwienia mają natomiast emeryci i renciści, którzy zdecydowali się na wcześniejszą rentę lub emeryturę. Jeżeli chcą pracować i jednocześnie pobierać świadczenie, muszą uważać, by nie stracić świadczenia. Powinni monitorować wysokość swoich zarobków, bo inaczej ZUS może zawiesić lub zmniejszyć emeryturę.

Dostajesz rentę lub emeryturę, ale nadal pracujesz? Pamiętaj! Jeśli nie ukończyłeś tzw. ustawowego wieku emerytalnego, musisz rozliczyć się z ZUS ze swoich dodatkowych dochodów. Gdy zarabiasz więcej niż wyznaczone limity, ZUS może ci zmniejszyć lub zawiesić Twoją emeryturę. Progi dochodowe zmieniają się co trzy miesiące. Sprawdź, ile możesz bezkarnie dorobić do 28 lutego 2021 r. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli jednak przekroczysz ten próg, ZUS może ci zawiesić lub zmniejszyć świadczenie.

Coca cola tańsza w tych miejscach! Tak omijają podatek cukrowy

Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia. Ile więc możesz zarobić bez konsekwencji? Od  1 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r. wysokość kwot powodujących zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wynosi: 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 3618,30 zł, a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 6719,70 zł. Ważne jest, że progi dochodowe dla pracujących emerytów i rencistów są ogłaszane raz na 3 miesiące. Aby sprawdzić, ile można dorobić na emeryturze, trzeba znać wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ujęciu kwartalnym. Należy przy tym uwzględnić najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za miniony kwartał.

Zenek Martyniuk wyznał, że nie pije od 10 lat. Jego syn nie stroni jednak od alkoholu

Maksymalne kwoty zmniejszenia świadczenia.

Twoje świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż o:

* 620,37 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

* 465,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

* 527,35 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Kiedy ZUS zawiesi ci rentę socjalną

Jeśli osiągasz przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS – obecnie – 3618,30 zł.

Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić

* emeryturę przysługującą osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie dla każdego zainteresowanego, w zależności od jego daty urodzenia,

* rentę z tytułu niezdolności do pracy,

* rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba,

* część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,

* rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz rentę rodzinną po tym inwalidzie,

* rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r., wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

Jakie zarobki powodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia?

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wpływa przychód uzyskany z tytułu:

* pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę;

* pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą;

* pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;

* pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące tych umów oraz osobami z nimi współpracującymi albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony, lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z inną firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony;

* prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;

* pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej,

* uposażenie z tytułu służby.

Kiedy możesz dorabiać bez ograniczeń

Niezależnie od wysokości dodatkowych zarobków nie mogą być zawieszone ani zmniejszone świadczenia:

* emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny ukończyli przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę,

* osób uprawnionych do renty: inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia i rent rodzinnych po tych inwalidach,

* osób uprawnionych do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową i renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

* osób, które osiągały przychód z tytułu pracy niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. samoistna, a więc nie wykonywana na rzecz pracodawcy, umowa o dzieło), bowiem przychody z takiej pracy pozostają bez wpływu na wysokość należnych świadczeń,

* osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez cały rok kalendarzowy emerytura lub renta nie była im wypłacana, a więc skorzystały z możliwości zawieszenia świadczenia, bez wskazywania przyczyny złożenia takiego wniosku,

* osób, które mają  ustalone prawo do emerytury i przez cały rozliczany rok kalendarzowy kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę. 

500 plus: Ważna zmiana. Pamiętaj o tym, bo stracisz pieniądze

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany