SuperBiz opinie UOKiK stanął w obronie frankowiczów w sporze z mBankiem

UOKiK stanął w obronie frankowiczów w sporze z mBankiem

16.11.2016, godz. 15:25
UOKiK stanął w obronie frankowiczów
foto: SHUTTERSTOCK

Prezes UOKiK wydał istotny pogląd, czyli zajął pisemne stanowisko w sprawie sporu między konsumentami a mBankiem. Urząd zaopiniował, że zapisy w umowie kredytowej, które dotyczą zmian wysokości oprocentowania i sposobów określania kursów wymiany walut są za bardzo ogólnikowe, a co za tym idzie – uznał je za niedozwolone (abuzywne).

To już piąty istotny pogląd wydany przez UOKiK w sprawie frankowiczów. Tym razem urząd włączył się w konflikt między mBankiem a mieszkańcami Łodzi. Konsumenci, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny waloryzowany w szwajcarskiej walucie, zakwestionowali dwa zapisy z podpisanej wcześniej umowy kredytowej. Postanowienia, które okazały się dla nich nie do przyjęcia, dotyczyły przypadków, w których dochodziło do zmiany oprocentowania oraz zasad ustalania przez bank kursu sprzedaży franka na potrzebę spłaty rat.

Frankowicze dociekali swoich praw w Sądzie Rejonowym, a następnie – w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Po zapoznaniu się z zebraną przez nich dokumentacją, prezes UOKiK orzekł, że wskazane przez nich klauzule są niedozwolone.

Przeczytaj również: mBank przegrał proces z frankowiczami. Ma zapłacić klientom ponad 10 tys. zł

– Uznaliśmy, że sprzeczne z dobrymi obyczajami jest to, że bank nie informuje precyzyjnie o okolicznościach zmiany oprocentowania oraz zasadach ustalania kursów walut. Klienci nie mogą sprawdzić, czy zmiany są uzasadnione. To na nich zostało przeniesione ryzyko wieloletniej umowy o kredyt. Wpływa to negatywnie na ich sytuację finansową – ocenił Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak wskazał UOKiK, zakwestionowane zapisy zawierają niejednoznaczne sformułowania, „zakłócają równowagę kontraktową między stronami umowy" i uniemożliwiają klientom weryfikację, czy działania podejmowane przez bank są słuszne.

Zobacz także: UOKiK wspiera frankowiczów! Zajął stanowisko w sprawie klientów mBanku

Ponadto urząd zanegował wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z 16 marca 2016 r, w którym wymiar sprawiedliwości stwierdził, że klauzulę można uznać za niedozwoloną, jeżeli klienci ponieśli dotychczasową szkodę. W opinii UOKiK abuzywna klauzula od samego początku nie powinna być wiążąca.

Istotny pogląd UOKiK zawiera argumenty i poglądy ważne dla danej sprawy i może być wydany jedynie w przypadku sporu na drodze sądowej (na wniosek konsumenta lub urzędu). UOKiK wydaje tego typu poglądy w sporach między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli przemawia za tym interes publiczny.

Źródło: uokik.gov.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: