SuperBiz wiadomości Kredyt hipoteczny na nowych zasadach. Co zmieni się dla klienta?

Kredyt hipoteczny na nowych zasadach. Co zmieni się dla klienta?

20.04.2017, godz. 10:47
Kredyt hipoteczny
foto: SHUTTERSTOCK

12 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kredycie hipotecznym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w trzy miesiące po opublikowaniu dokumentu w Dzienniku Ustaw. Zobacz, jakie zmiany wprowadza i co oznaczają one dla klientów banków?

Czytelne reklamy, jasne oferty banków, komplet informacji, dokładny termin oczekiwania na decyzję kredytową oraz zakaz udzielania finansowania w obcej walucie – to tylko część zmian, które wprowadza Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Według założeń ma być ona głównym wyznacznikiem do działań dla banków, pośredników oraz źródłem informacji o prawach i obowiązkach dla kredytobiorców. Dokument wprowadza szereg regulacji, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo konsumentów i rozjaśnić oferty banków. Oto one.

Reklamy bez drobnego druczku
Ustawa o kredycie hipotecznym precyzuje zasady budowy komunikatów reklamowych. Banki i pośrednicy będą musieli zapewnić, aby wszelkie informacje o charakterze reklamowym i marketingowym dotyczące kredytów hipotecznych były jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne oraz nie wprowadzały konsumenta w błąd. Wszelkie dwuznaczności i zapis drobnym druczkiem znikną z plakatów i ulotek reklamowych – Marta Sewerynek-Otwinowska, dyrektor Działu Analiz Futuro Finance.

Jasna i kompleksowa informacja
Jak dodaje ekspertka, dzięki zmianom w sposobie informowania o cechach oferty finansowania nieruchomości kredytobiorca będzie mógł od razu poznać cechy produktu bankowego, a wartości procentowe będą dla niego jednoznaczne z konkretną informacją np.: o rzeczywistej stopie procentowej, stałym oprocentowaniu lub koszcie zobowiązania.

Sprawdź także: Coraz trudniej o kredyt hipoteczny

– Już na początku klient banku lub firmy świadczącej usługi pośrednictwa otrzyma cały pakiet informacji o kredycie w oparciu o reprezentatywny przykład, czyli taki, który odnosi się do sytuacji kredytobiorcy. Gdy klient zainteresuje się ofertą kredytowania zakupu mieszkania, kredytodawcy będą obowiązani przekazać konsumentowi, na trwałym nośniku, zindywidualizowane informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, oceny konsekwencji ich zaciągnięcia i podjęcia przez konsumenta świadomej decyzji dotyczącej zawarcia umowy o kredyt hipoteczny – tłumaczy Marta Sewerynek-Otwinowska.

Określony czas dla banku i dla klienta
Ustawa o kredycie hipotecznym określa także maksymalny czas, w jakim bank może wydać decyzję kredytową. Po wprowadzeniu nowych przepisów będzie miał na to 21 dni. Ponadto, jeśli bank odmówi udzielenia kredytu, będzie musiał uzasadnić swoją decyzję, aby klient wiedział, z jakich powodów tak się stało i nad czym powinien pracować, aby poprawić swoją sytuację w oczach banku. Dzięki nowym przepisom konsumenci zyskają także czas przemyślenie podpisanej umowy i odstąpienie od niej, gdy dojdą do wniosku, że wolą się z niej wycofać. Będzie to 14 dni od momentu podpisania układu.

Czytaj też: Kredyty hipoteczne 2017: na zmianach powinni zyskać klienci banków

Nie masz na ratę kredytu hipotecznego? Bank musi Ci pomóc
Kolejnym obowiązkiem, który narzucają na banki nowe przepisy, jest konieczność współpracy z kredytobiorcą, gdyby ten miał problemy z terminowym uiszczeniem raty kredytu hipotecznego. W ramach restrukturyzacji zadłużenia konsument może liczyć na czasowe zawieszenie kredytu, zmianę wysokości rat i wydłużenie okresu spłaty.
Jak to się odbywa?
– Pierwszym krokiem jest wezwanie do zapłaty: bank wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni roboczych, a następnie razem z kredytobiorcą ustalenie warunków restrukturyzacji: kredytodawca informuje konsumenta o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia – podkreśla ekspertka Futuro Finance.

Koszty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego
Nowe przepisy o kredycie hipotecznym regulują także kwestię wcześniejszej spłaty zobowiązania. Dotychczas banki miały w tej kwestii pełną swobodę – same określały warunki zamknięcia kredytu mieszkaniowego przed czasem. Ustawa określa zaś maksymalne koszty, które może ponieść klient w takiej sytuacji oraz limit czasu na określenie przez bank ich dokładnej kwoty. Instytucje finansowe będą musiały zrobić to w siedem dni.

Zobacz również: Koniec z bezprawiem banków? Nowa ustawa o kredycie hipotecznym

– W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową kredytodawca może pobierać rekompensatę wyłącznie, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Opłata pobierana jako rekompensata nie będzie mogła być wyższa niż 3 proc. całej pożyczonej kwoty – podkreśla Sewerynek-Otwinowska. – Z kolei przy kredycie ze stałym oprocentowaniem opłata może być pobierana w całym okresie pod jednym warunkiem: nie może być wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą. Jednak to wyjaśnienie ustawodawcy wymaga doprecyzowania.

Koniec kredytów walutowych
Jak zwraca uwagę ekspertka, ustawa o kredycie hipotecznym definitywnie też zamyka temat kredytów walutowych oraz wskazuje również sposób prowadzenia sprzedaży wiązanej. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, kredytodawca nie będzie mógł dokonywać sprzedaży wiązanej w związku z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, chyba że sprzedaż wiązana dotyczy prowadzonego bezpłatnie rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Źródło: Futuro Finance

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: