SuperBiz wiadomości Tak wygląda wniosek o 500 zł na dziecko. Zobacz! [WZÓR WNIOSKU]

Tak wygląda wniosek o 500 zł na dziecko. Zobacz! [WZÓR WNIOSKU]

04.02.2016, godz. 15:31
Rodzina, dzieci, rodzice
foto: EAST NEWS

Już wiadomo, jak będę wyglądały wnioski, które rodzice będą składać, aby otrzymać 500 zł na dzieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma gotowe rozporządzenia do ustawy wprowadzającej program "Rodzina 500 plus", a wraz z nim wzór wniosku. Ale to nie jedyny potrzebny dokument!

Imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania i - nieobligatoryjnie - numer telefonu, takie dane musi podać osoba ubiegająca się środki w ramach programu "Rodzina 500 plus".

Sprawdź także: Beata Szydło obiecywała 500 zł na każde dziecko. A teraz? "Pani premier powiedziała to w emocjach"

To jednak nie wszystkie dane jakie rodzice będą musieli podać, aby otrzymać pieniądze. Projekt rozporządzenia stanowi, że do wniosku należy dołączyć m.in. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, w przypadku cudzoziemców - określonych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia.

Na szczęście osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze nie będzie musiała do niego dołączać zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie; dane te urzędnicy będą zobowiązani pozyskać samodzielnie

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Wnioski będzie można składać przez internet. MRPiPS zapewnia, że świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

 

Źródło: PAP

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: