SuperBiz wiadomości W Polsce pracuje nawet 800 tys. Ukraińców. Czym się zajmują?

W Polsce pracuje nawet 800 tys. Ukraińców. Czym się zajmują?

08.07.2017, godz. 17:00
Ukrainka praca fizyczna Polska
foto: SHUTTERSTOCK

Obywatele Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę imigrantów zarobkowych w Polsce. W ubiegłym roku pracowników znad Dniepru dotyczyło 93 proc. oświadczeń zarejestrowanych w urzędach pracy i 83 proc. wszystkich zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wydanych przez wojewodów. W całym 2016 r. mogło u nas pracować nawet 800 tys. ukraińskich obywateli.

„Liczba obywateli Ukrainy podejmujących pracę w Polsce rośnie dynamicznie. Zgodnie z szacunkami w całym 2016 r. w Polsce pracować mogło ok. 600-800 tys. obywateli Ukrainy, z czego przeważająca część tylko przez kilka miesięcy w roku" – napisał sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed w odpowiedzi na interpelację poselską Pawła Pudłowskiego i Pawła Kobylińskiego w sprawie potrzeby usprawnienia wydawania obywatelom Ukrainy zezwoleń na pracę w Polsce.

Oświadczenie czy zezwolenie?
Cudzoziemcy mogą ubiegać się o legalne zatrudnienie w Polsce na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wystąpienie o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę do urzędu wojewódzkiego, które jest również podstawą uzyskania wizy. Rozwiązanie to wiąże się jednak z dość długim okresem oczekiwania na decyzję ze względu na procedury realizowane przez urzędy wojewódzkie, które są m.in. zasadniczym elementem zapewnienia bezpieczeństwa migracyjnego.

Sprawdź także: Ukraińcy uratują polski ZUS przed zapaścią?

Znacznie popularniejszą – kilkukrotnie częściej stosowaną procedurą, umożliwiającą legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy, jest rejestracja przez powiatowe urzędy pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (tzw. procedura oświadczeniowa). W tym przypadku to na przyszłym pracodawcy leży załatwienie formalności za obcokrajowca.
„Procedura ta jest z reguły znacznie szybsza, ponieważ przepisy prawne nie określają szczegółowych warunków rejestracji oświadczenia. Wiąże się z tym jednak większa podatność procedury na nadużycia. W celu ograniczenia nieprawidłowości w projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje się uszczelnienie procedury oświadczeniowej" – tłumaczy Stanisław Szwed.

Czytaj też: Rynek pracy dla kobiet to nie bajka

Najliczniejsza grupa imigrantów w Polsce
Obywatele Ukrainy stanowią zdecydowaną większość cudzoziemców pracujących zarówno na podstawie oświadczeń, jak i zezwoleń. Jak przytacza w interpelacji Szwed, w ubiegłym roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 1 262 845 oświadczeń Ukraińców, czyli aż 96 proc. ogółu, zaś wojewodowie wydali cudzoziemcom znad Dniepru 106 223 zezwoleń na pracę, co stanowi ok. 83 proc. wszystkich takich dokumentów. Według orientacyjnych danych MRPiPS w okresie od stycznia do maja 2017 r. dla obywateli Ukrainy zarejestrowano już z kolei prawie 738 tys. oświadczeń i wydano prawie 72 tys. zezwoleń na pracę.

Najpopularniejsze zawody
„Pracownicy z Ukrainy podejmują głównie prace krótkoterminowe, wykonując przede wszystkim zajęcia nie wymagające wysokich kwalifikacji i z reguły niecieszące się zainteresowaniem Polaków, np. prace proste w gospodarstwie rolnym, zbiór owoców, praca w przetwórni mięs, praca jako kierowca, sprzątanie, całodobowa opieka nad osobami starszymi. Należy jednak także odnotować rosnące zainteresowanie poszukiwaniem pracowników z Ukrainy w zawodach medycznych i informatycznych" – podkreśla Szwed.

Zobacz również: 13 tys. zł grzywny za pomoc dla imigrantów

Jak dodaje, w 2016 r. obywatele Ukrainy, przebywający w Polsce na podstawie zezwoleń, najczęściej pracowali jako: pomoc domowa, kierowca samochodu ciężarowego, tynkarz, pomocniczy robotnik budowlany, rozbieracz-wykrawacz oraz operator do przetwórstwa mięsa. Z kolei zatrudnieni w oparciu o oświadczenia z urzędu pracy, pracowali najczęściej w następujących zawodach: pomocniczy robotnik polowy oraz w gospodarstwie sadowniczym, pomocniczy robotnik budowlany, pracownik do prac prostych, pakowacz ręczny, magazynier, kierowca samochodów ciężarowych, murarz i spawacz.

Źródło: sejm.gov.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: