SuperBiz wiadomości Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaków. Zobacz, ile zarabiają w Polsce [INFOGRAFIKA]

Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaków. Zobacz, ile zarabiają w Polsce [INFOGRAFIKA]

10.02.2017, godz. 16:25
straż pożarna, wypadek
foto: Eastnews

Wynagrodzenia w straży pożarnej nie są najwyższe. Średnia zarobków w Państwowej Straży Pożarnej wynosi 4125 zł. Na najniższym stanowisku zarabia się nieco ponad 2,3 tys. zł, a na najwyższym blisko 10 tys. zł.

W Państwowej Straży Pożarnej pod koniec ubiegłego roku służbę pełniło 29 839 funkcjonariuszy. Średnia ich zarobków wynosiła 4125 zł brutto. Niebawem pensje strażaków pójdą w górę o 200 zł miesięcznie.

Zobacz: Ile zarabia komornik [INFOGRAFIKA]

Uposażenie strażaka PSP składa się z wielu elementów: uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia takich jak: dodatek za stopień (jest 19 stopni), dodatek służbowy oraz dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.

Przeczytaj: Zarobki żołnierzy w Polsce

Uposażenie zasadnicze strażaka ustalane jest według stawki odpowiadającej grupie uposażenia przypisanej do danego stanowiska służbowego (mamy 20 takich grup). Uposażenie to wzrasta z tytułu wysługi lat, o 2 proc. po 2 latach służby i o dalszy 1 proc. za każdy następny rok służby do wysokości 20 proc. po 20 latach służby oraz o dalsze 2 proc. za każde następne 2 lata służby powyżej 20 lat, aż do wysokości 32 proc. po 32 latach służby. Po osiągnięciu 35 lat służby, wzrost uposażenia zasadniczego strażaka wynosi 35 proc. (staż).

Zobacz: Zarobki policjantów [INFOGRAFIKA]

Strażakowi przyznawany jest (kwotowo) dodatek służbowy w wysokości do 50 proc. otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień. Jego wysokość uzależniona jest od wielu kryteriów: dyspozycyjność związana z zajmowanym stanowiskiem i odpowiedzialność za podejmowane decyzje służbowe oraz stopień zdyscyplinowania przy realizacji zadań służbowych, udział w ćwiczeniach i zgrupowaniach, udział w akcjach ratowniczych poza terenem działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę, sprawność fizyczna, potwierdzona wynikami sprawdzianów.

Zarobki (brutto) na typowych stanowiskach najczęściej występujących w Państwowej Straży Pożarnej:zarobki-straz-pozarna
foto: Super Express
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: