Rolnictwo

i

Autor: Shutterstock Rolnictwo

Praca w rolnictwie

Kto odpowiada za bezpieczeństwo pracowników tymczasowych?

Zmiany w rolnictwie są nieubłagane. Z roku na rok wzrasta liczba zatrudnionych pracowników tymczasowych. Jak zadbać o bezpieczeństwo takiego pracownika rolnego oraz o czym należy pamiętać będąc osobą zatrudniającą?

W ciągu ostatnich lat obserwuje się zwiększenie udziału gospodarstw indywidualnych korzystających z innej niż rodzinna siły roboczej, w tym korzystających z usług zewnętrznych. Zatrudnienie pracownika w gospodarstwie rolnym wymaga dopełnienia szeregu obowiązków wynikających m.in. z kodeksu pracy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pomoc przy zbiorach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy istnieje możliwość zatrudniania pracowników w rolnictwie na krótkie okresy. Podstawą zatrudnienia może być umowa o pomocy przy zbiorach, która zawierana jest pomiędzy pomocnikiem a rolnikiem, który prowadzi uprawę: chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół oraz roślin zielarskich, czyli zgodną z zakresem określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Rolnik takiego pracownika ma obowiązek zgłosić w KRUS-ie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i opłacić składki. Poza tym rolnik musi zapewnić pracownikowi narzędzia do świadczenia pomocy oraz wypłacić wynagrodzenie. 

Agencja pracy tymczasowej - ułatwienie w zatrudnieniu

Coraz częściej rolnicy korzystają z usług z agencji pracy tymczasowej, która bezpośrednio zawiera umowę z pracownikiem i kieruje go do wykonywania pracy na rzecz danego rolnika. Zatrudnienie pracownika tymczasowego przez agencję pozwala rolnikowi uniknąć wielu obowiązków, z którymi musiałby się zmagać, gdyby samodzielnie prowadził proces rekrutacji i zatrudnienia. Za odpowiednią opłatą agencja pracy tymczasowej ponosi odpowiedzialność za warunki umowy, za pilnowanie terminów wypłat, za wypowiedzenie umowy czy przygotowanie świadectwa pracy. Jest także odpowiedzialna za zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń, odprowadzanie odpowiednich składek i zaliczek na podatek dochodowy, a także za przygotowanie rocznych informacji podatkowych dotyczących zatrudnionych pracowników.

Natomiast rolnik jest odpowiedzialny za: ewidencję czasu pracy, prowadzenie rejestru osób wykonujących pracę tymczasową (informacje o datach rozpoczęcia i zakończenia jej wykonywania), a także zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz dostosowywanie podejmowanych środków do istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia. Oznacza to, że rolnik, musi dokładnie przedstawić pracownikowi tymczasowemu zakres jego obowiązków, opracować i informować o ryzyku zawodowym, dostarczać odpowiednią odzież roboczą, obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej czy zapewnić napoje i posiłki regeneracyjne.

Bezpieczeństwo pracy jest sprawą nadrzędną

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie zawsze powinno być sprawą nadrzędną. Zarówno rolnicy, jak i pracownicy tymczasowi,  mają obowiązek przestrzegania zasad bezpiecznej pracy i podejmowania odpowiednich środków ostrożności. O wypadek przy pracy w rolnictwie nie jest trudno. Ochrona zdrowia i życia osób pracujących w rolnictwie jest najważniejsze, dlatego należy zawsze kłaść szczególny nacisk na współpracę między rolnikiem a pracownikami tymczasowymi oraz świadomość przepisów bezpieczeństwa pracy. Za bezpieczeństwo pracowników rolnych zawsze odpowiada ich bezpośredni przełożony, czyli rolnik. Materiały na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym dostępna są za darmo na stronach KRUS w zakładce PREWENCJA.  

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze