Postaw na rolnictwo ekologiczne

2022-04-21 14:00
Ziemia/rolnik/rolnictwo
Autor: materiały prasowe Ziemia/rolnik/rolnictwo

Rolnictwo ekologiczne jest korzystne zarówno dla człowieka jak i dla środowiska naturalnego. Na wszystkich etapach i rodzajach produkcji w rolnictwie ekologicznym nie stosuje się syntetycznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, GMO czy pasz przemysłowych. Zobacz, jakie są zasady rolnictwa ekologicznego i jak uzyskać ekocertyfikat.

W Bydgoszczy powstał ekologiczny mural

W rolnictwie ekologicznym nie stosujemy środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. By gospodarstwo mogło być eko, trzeba zrezygnować m.in. z syntetycznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, GMO czy pasz przemysłowych. Dotyczy to wszystkich etapów i rodzajów produkcji. W rolnictwie ekologicznym wykorzystuje się metody stosowane niegdyś w uprawie wraz z zastosowaniem najnowszych osiągnięć nauki. Rolnictwo ekologiczne staje się trendem światowym, również w Polsce odnotowujemy wzrost zainteresowania produktami eko. Konsumenci wolą kupować właśnie produkty naturalne, nawet płacąc za nie więcej.

Zasady rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne to taki system gospodarowania, w którym produkcja roślin i hodowla zwierząt są zrównoważone. Ekoprodukcja stosuje praktyki gospodarowania przyjazne środowisku, nie używa chemicznych środków ochrony roślin, wykorzystuje naturalne procesy biologiczne, wspomaga wysoki stopień różnorodności biologicznej, a jeśli zajmuje się hodowlą zwierząt, to zapewnia ich właściwy dobrostan. W gospodarstwach ekologicznych powinny być hodowane wyłącznie właściwe gatunki i rasy zwierząt. Zwierzęta muszą mieć swobodę ruchu przy jednoczesnym ograniczeniu ich liczebności. Sytuacje wywołujące stres powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Pasza musi być odpowiedniej jakości a jej pochodzenie, przechowywanie i podawanie nie może budzić żadnych wątpliwości.

Do podstawowych metod rolnictwa ekologicznego zaliczamy:

 • stosowanie płodozmianu i różnorodności upraw,
 • stosowanie nawozów zielonych i kompostu,
 • biologiczną kontrolę szkodników (np. poprzez wprowadzanie naturalnych drapieżników) w połączeniu z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn
 • stosowanie specjalnych metod ochrony gleby i wody

Certyfikacja gospodarstw ekologicznych

By gospodarstwo uchodziło za ekologiczne, musi posiadać odpowiednie certyfikaty.

Do jednostki certyfikującej przesyła się:

 • wniosek o certyfikację ekologicznego gospodarstwa rolniczego wraz z wymaganymi załącznikami,
 • wypełniony formularz „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” - opracowany przez Głównego Inspektora JHARS (Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), dostępny na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Formularz zgłoszenia przeznaczony jest dla producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli, służy też do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.

Jednostki Certyfikujące

Decyzję w sprawie przyznania certyfikatu podejmuje tzw. jednostka certyfikująca. W Polsce działa 12 Jednostek Certyfikujących w Rolnictwie Ekologicznym. Listę podmiotów znajdziemy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju. Jednostki są upoważnione do:

 • wydawania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym,
 • cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym,
 • przeprowadzania kontroli.

Po zgłoszeniu działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego rolnik niezwłocznie obejmowany jest nadzorem. We wniosku opisuje się m. in. obszary prowadzonej działalności oraz wskazuje działania podejmowane w celu zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. Przepisy zobowiązują producentów ekologicznych do dokumentowania poszczególnych czynności. Wzory rejestrów zamieszczają na swoich stronach jednostki certyfikujące.

Ważne!

Jednostki, które nadają certyfikaty i prowadzą kontrole w gospodarstwach ekologicznych posiadać muszą odpowiednie upoważnienia i akredytacje. W Polsce normą obowiązuje norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013 pn. „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Kontrola gospodarstw ekologicznych

W Polsce system kontroli w rolnictwie ekologicznym stanowią:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi i nad produkcją ekologiczną,
 • Inspekcja Handlowa – współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną,
 • Inspekcja Weterynaryjna – współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną,
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną
 • Upoważnione jednostki certyfikujące UE

Euroliść – ekologiczne logo

Produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego są zwykle oznaczone specjalnymi znakami, które zachęcają do sięgania po te produkty. Kupując produkty oznaczone zielonym listkiem, czyli europejskim logo żywności ekologicznej masz pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej przez siebie żywności i napojów. Obecność tego symbolu na produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z rozporządzeniem UE w sprawie rolnictwa ekologicznego.

Korzyści rolnictwa ekologicznego

Prawo do umieszczania na swoich produktach znaków ekologicznych to tylko jedna z zalet prowadzenia certyfikowanej działalności ekorolniczej. Główne korzyści to ochrona środowiska, promowanie zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zwierząt i zasobów naturalnych. Produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych są zdrowsze, nie są obarczone oddziaływaniem chemicznych środków ochrony roślin, a przede wszystkim wykazują niższy negatywny wpływ na środowisko od pozostałych.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze