BSH wspiera Światowy Program Żywnościowy ONZ

2021-02-12 17:59 tryb
Siedziba ONZ
Autor: Shutterstock

Największy w Europie producent sprzętu gospodarstwa domowego, BSH Home Appliances Group, zdecydował o wsparciu Światowego Programu Żywnościowego ONZ. Połączenie sił producenta urządzeń AGD Bosch i Siemens z tą organizacją potwierdza zaangażowanie BSH na rzecz zrównoważonego rozwój i ochrony środowiska.

BSH od lat podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Nieustannie minimalizuje wpływ działalności swoich fabryk na środowisko naturalne oraz rozwija i wprowadza do swoich urządzeń nowoczesne proekologiczne technologie. Stałym priorytetem firmy jest również troska o pracowników i wspieranie ich rozwoju. Dotychczasowe doświadczenia BSH pokazują, że najlepsze wyniki osiąga się podczas wspólnej pracy. Właśnie to skłoniło BSH do połączenia sił z wiodącą organizacją humanitarną.

BSH i Światowy Program Żywnościowy

Północno-wschodnia Nigeria i Sudan Południowy –  właśnie tam trafi pomoc będąca wspólnym dziełem BSH i Akceleratora Innowacji Światowego Programu Żywieniowego (WFP). Eksperci BSH podzielą się z WFP swoją wiedzą na temat urządzeń do gotowania, przechowywania i przetwarzania żywności oraz zdrowego odżywiania. Akcelerator Innowacji WFP wspiera bowiem nowatorskie rozwiązania w celu całkowitego rozwiązania problemu głodu na świecie.

Nowe ulgi podatkowe 2021. Jak rozliczyć ulgę na internet? Nawet 1500 zł dla każdego

Express Biedrzyckiej - Adam Bodnar: W sprawie mediów trzeba bić na alarm

Akcelerator koncentruje się na najbardziej efektywnych innowacjach wprowadzonych w życie, które tylko w 2020 r. dotarły do 3,5 miliona ludzi. Przez ostatnich pięć lat, wprowadzono 90 takich rozwiązań. Wsparcie BSH będzie dotyczyło dwóch obszarów - inicjatywy H2Grow w północno-wschodniej Nigerii i wczesnych etapów działań w Sudanie Południowym.

„Ta współpraca wpisuje się w cel naszej firmy, którym jest poprawa jakości życia” – powiedziała prezes zarządu BSH Home Appliances Group, dr Carla Kriwet. „Właściwe żywienie jest podstawowym prawem człowieka i jednym z najważniejszych warunków do godnego życia. BSH chętnie podzieli się swoją wiedzą i zasobami, aby trwale wpływać na życie ludzi” – dodała dr Carla Kriwet.

W ubiegłym roku Światowy Program Żywnościowy ONZ został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla. WFP to największa na świecie organizacja humanitarna, która ratuje życie ludziom w sytuacjach kryzysowych. Za sprawą pomocy WFP buduje ścieżki prowadzące do pokoju, stabilności i dobrobytu ludzi dotkniętych konfliktami zbrojnymi, katastrofami i skutkami zmiany klimatycznych. W 2019 roku pomoc Światowego Programu Żywnościowego ONZ dotarła do 97 milionów ludzi.

Najnowsze