Jak wzrosną podatki w 2012 roku

2011-12-09 3:00

Od stycznia 2012 roku przedsiębiorców czekają podwyżki podatków oraz opłat lokalnych. Najbardziej ucierpią właściciele firm transportowych, ale wzrost obciążeń dotknie również przedsiębiorców, którzy mają na stanie duże nieruchomości

Podwyżki dotyczą wysokości podatków, które ustalane są przez rady gminne. W przyszłym roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości, od środków transportu, opłaty targowej, miejscowej i opłaty uzdrowiskowej.

Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę, która wyniosła 4,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. W związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosną w 2012 r. maksymalne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych.

Stawki w górę

Teoretycznie stawki podatkowe mogą być niższe niż te wyznaczone przez ministra finansów, bo minister określa jedynie ich górny limit, którego nie można przekroczyć. Natomiast o faktycznej wysokości podatków i opłat lokalnych zdecydują poszczególne rady gmin oraz miast, i to one ustalą ostateczną wysokość podatków obowiązujących na danym terenie. Jednak przedsiębiorcy, kalkulując koszty podatkowe na 2012 rok, powinni raczej zakładać w swoich budżetach wzrost obciążeń w maksymalnej wysokości. Chodzi o to, że podatki i opłaty lokalne stanowią często główne źródło dochodów gminnych i trudno się spodziewać, że gminy nie zechcą wykorzystać okazji do zwiększenia swoich dochodów.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów wzrost stawek wynosi od kilku groszy (np. w przypadku podatku od nieruchomości gruntowych) do kilkudziesięciu złotych (np. w przypadku podatku od środków transportu czy opłaty targowej). Najbardziej wzrost obciążeń odczują właściciele firm, którzy posiadają nieruchomości o stosunkowo dużym metrażu, a także środki transportu o dużej masie - np. samochody ciężarowe, ciągniki czy autobusy. Podwyżka dotknie także tych przedsiębiorców, którzy zarabiają handlując na bazarach czy targowiskach i płacą opłatę targowiskową.

Więcej za nieruchomości

Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to z obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. wynika, że stawka maksymalna od budynków lub ich części mieszkalnych wzrośnie w przyszłym roku do 0,70 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (obecnie 0,67 zł). Z wyższymi podatkami powinni też liczyć się właściciele garaży, którzy w tym roku płacą 7,06 zł za mkw. powierzchni, natomiast w przyszłym roku stawka zostanie podniesiona do 7,36 zł za mkw. (do nich ma zastosowanie stawka dla budynków lub ich części pozostałych). Wzrośnie też stawka podatkowa dla właścicieli działek budowlanych - obecnie wynosi ona 0,41 zł za mkw. powierzchni, a zwiększy się do 0,43 zł (oni będą rozliczać się według stawki za grunty pozostałe).

Wyższe obciążenia podatkowe dotkną również przedsiębiorców będących właścicielami budynków czy gruntów wykorzystywanych do prowadzenia biznesu. Stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie do 0,84 zł (obecnie 0,80 zł). Natomiast podatek od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 21,94 zł (obecnie - 21,05 zł).

Wyższa opłata targowa

- Wszystko jednak zależy od skali działalności czy też posiadanego majątku - tłumaczy z Joanna Szlęzak-Matusewicz, Tax Care. - Przykładowo przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie hali magazynowej o powierzchni 1 tys. mkw. zlokalizowanej na działce o powierzchni 3 tys. mkw., zapłaci w całym przyszłym roku podatek o 1000 zł wyższy w stosunku do zobowiązania bieżącego roku.

Warto pamiętać, że w 2012 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące terminu składania deklaracji podatkowych od nieruchomości. Dotyczą one m.in. osób prawnych (np. spółki akcyjne, spółki z o. o.) czy spółek niemających osobowości prawnej (np. spółki jawne, komandytowe). Dotychczasowy termin, czyli 15 stycznia, już w przyszłym roku nie będzie obowiązywał. Od 2012 roku deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy można będzie składać w urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na siedzibę firmy) do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podwyżka dotknie także tych przedsiębiorców, których miejscem zarobkowania jest targowisko, bo w przyszłym roku wzrosną również stawki opłat lokalnych. Na handlujących na targowiskach może zostać nałożona opłata targowa nawet w wysokości 728,64 zł (obecnie 699,27 zł).

Wypoczynek też droższy

Więcej zapłacą też przedsiębiorcy, którzy zechcą odpocząć po trudach prowadzenia biznesu w którejś z miejscowości uzdrowiskowych. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe wzrośnie z 1,99 zł do 2,08 zł za każdy dzień pobytu, a stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej zwiększy się z 2,84 zł do 2,96 zł dziennie. Natomiast stawka opłaty uzdrowiskowej w przyszłym roku może wynieść nawet 4,09 zł za każdy dzień pobytu (obecnie wynosi 3,92 zł).

Największy haracz od firm transportowych

Sporo wyższą daninę dla fiskusa zapłacą też w 2012 roku właściciele samochodów ciężarowych, ciągników zarówno siodłowych, jak i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów, bo podatek od środków transportu będzie wyższy.

Minister finansów co roku ogłasza stawki maksymalne dla podatku od środków transportowych, ale dla pojazdów o masie równej lub wyższej niż 12 ton - również stawki minimalne. Rada gminy, która uchwala ostateczną wysokość podatków, nie może przekroczyć maksymalnych stawek, ale może je różnicować, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Generalnie - najbardziej podwyżkę podatku odczują właściciele samochodów najcięższych.

Nowe maksymalne stawki podatku od środków transportowych wyniosą m.in.:

- od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 779,68 zł (wcześniej 748,25 zł); powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1300,71 zł (1248,28 zł); powyżej 9 ton - 1560,84 zł (1497,92 zł);

- od samochodu ciężarowego o masie równej 12 ton lub wyższej - 2,978,53 zł (2,858,47 zł);

- od autobusu o liczbie miejsc mniejszej niż 30 - 1820,86 zł (1747,56 zł); a równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2,302,20 zł (2,209,40 zł).

Podwyższone zostaną też górne stawki podatków od ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze