Jednolity Plik Kontrolny

i

Autor: Shutterstock

Już od 1 lipca fiskus będzie mógł żądać JPK od wszystkich firm

2018-06-28 14:35

Od początku lipca 2018 r. organy podatkowe zyskają nowe uprawnienie. Będą mogły żądać od wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazania ich w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczy wyłącznie dużych firm.

Zapewniam, że zmiana, którą teraz wprowadzamy ma być ułatwieniem dla pracy Ministerstwa Finansów i organów podatkowych, ale w dużej mierze będzie także to ułatwienie dla podatników. Dzięki niej unikną przedłużających się kontroli czy niepotrzebnych wezwań czy innych form zainteresowania ze strony organów podatkowych – komentował w czwartek podczas konferencji prasowej Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przypomnijmy, że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może zażądać od odbiorcy udostępnienia danych w formacie JPK w ramach kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub innego prowadzonego przez siebie postępowania. Dodatkowo, o przedstawienie pliku może zostać poproszony kontrahent przedsiębiorcy, w sprawie którego prowadzone jest postępowanie czy kontrola podatkowa.

Instytucja będzie wyznaczała przedsiębiorcy termin na przedstawienie JPK, przy czym musi on wynieść min. 3 dni. Istnieją różne drogi dostarczenia dokumentów: on-line lub na nośnikach danych, np. płycie CD, DVD lub pendrivie. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, organ wzywający do wydania dokumentu może nałożyć na niego karę do 2800 złotych. Podatnikom, którzy mimo wszystko nie zastosują się do nowych przepisów, grożą sprawy karne.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze