Kiedy opłaca się zawiesić firmę

2012-11-20 3:00

Kiedy prowadzenie własnej firmy przestanie się opłacać, masz dwa wyjścia - możesz zlikwidować firmę albo zawiesić działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wielu przedsiębiorców staje przed takim dylematem. Oba warianty mają swoje wady i zalety. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokładnie przeanalizować, które rozwiązanie przyniesie ci więcej korzyści.

Konieczny wniosek

Wniosek o zawieszenie firmy zgłaszasz w wydziale ewidencji działalności gospodarczej w gminie - wystarczy wypełnić odpowiedni formularz. Jeśli chcesz zawiesić działalność spółki, trzeba zgłosić ten fakt w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie musisz tego robić w dniu zawieszania. Data, od której będzie liczyć się przerwa w działalności, zależeć będzie od daty, którą podasz na formularzu. Sam decydujesz, na jaki okres chcesz zawiesić prowadzenie działalność. Możesz dowolnie określić ten czas - albo konkretnymi datami (data rozpoczęcia i data zakończenia), albo w miesiącach. Musisz tylko pamiętać, że gdybyś chciał zawieszać kilkakrotnie działalność firmy na okresy po sobie następujące, to łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 24 miesięcy. Natomiast po odwieszeniu działalności, można po pewnym czasie znów ją zawiesić na okres od miesiąca do 24 miesięcy, bo czas dopuszczalnego zawieszenia działalności liczy się po takiej przerwie od nowa.

Nie zawsze musisz osobiście stawiać się w urzędzie. Zgłoszenie zawieszenia możesz też przesłać pocztą, ale z notarialnym poświadczeniem podpisu, albo możesz wypełnić formularz w Internecie, jednak tylko wtedy, gdy dysponujesz podpisem elektronicznym. Informacje te organy ewidencyjne będą przekazywać w ciągu 7 dni drogą elektroniczną do urzędów skarbowych i do ZUS.

Jeśli zechcesz wznowić działalność, też musisz złożyć wniosek. Jeżeli tego nie zrobisz, gmina bądź KRS wezwie cię pisemnie i da 30-dniowy termin na złożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu. Jeśli nie dotrzymasz terminu, twoja firma zostanie wykreślona z ewidencji gospodarczej.

Likwidacja działalności gospodarczej

Bywają sytuacje, w których likwidacja firmy jest lepszym lub jedynym wyjściem - np. gdy zależy ci na zasiłku dla bezrobotnych czy ubezpieczeniu zdrowotnym (nie przysługuje on osobie, która czasowo zaprzestała prowadzenia firmy). Likwidacja jest jedynym wyjściem, gdy zatrudniasz mniej niż 20 pracowników i choć jeden z nich jest na urlopie wychowawczym. Likwidując firmę, musisz się liczyć z bardziej skomplikowanymi rozliczeniami podatkowymi. Na zakończenie działalności trzeba zrobić remanent towarów i wyposażenia, wyliczyć dochód i zapłacić PIT. Remanent jest też potrzebny do rozliczenia VAT. Musisz bowiem zapłacić go od towarów, których nie udało ci się sprzedać. Jeśli więc nie planujesz ostatecznie likwidować działalności, lepiej skorzystać z możliwości jej zawieszenia.

Gdy przedsiębiorca nie płaci składek

Rezygnując z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pamiętaj, że w obecnym systemie emerytalnym wysokość emerytury zależy m.in. od faktycznie zgromadzonych składek. To oznacza, że czas zawieszenia działalności firmy nie liczy się do okresu składkowego, który uprawnia do emerytury. Gdy zdecydujesz się zawiesić działalność, nie opłacasz też składek na ubezpieczenie chorobowe. Zatem w razie choroby nie masz prawa do zasiłku chorobowego. Podobnie z ubezpieczeniem zdrowotnym. Masz prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych tylko przez 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia. Potem nie przysługuje ci ochrona i musisz z własnej kieszeni pokrywać koszty opieki medycznej. Jest jednak wyjście - jeśli twój mąż (żona) pracuje na umowę o pracę albo pobiera rentę lub emeryturę, powinien zgłosić współmałżonkę (współmałżonka), która zawiesiła działalność, do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Jeśli zdecydujesz się na zawieszenie działalności, możesz spokojnie czekać aż minie kryzys i nadejdą lepsze czasy do prowadzenia biznesu. To dobry wybór, jeśli twoje trudności są przejściowe. Przerwa w działalności jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi lub sprzedają produkty sezonowe - np. usługi budowlane. Jednak prawo do skorzystania z takiego rozwiązania przysługuje ci tylko wtedy, gdy nie zatrudniasz pracowników. Jeśli działalność gospodarczą prowadzisz w formie spółki cywilnej, możesz ją zawiesić tylko pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy dokonają zawieszenia.

Od miesiąca do dwóch lat

Możesz zawiesić firmę na nie krócej niż miesiąc i na nie dłużej niż na dwa lata. Zdążysz złapać chwilę oddechu, bo w okresie zawieszenia działalności twoje koszty są minimalne. Wprawdzie w tym czasie nic nie zarabiasz, ale też nie musisz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. To samo dotyczy ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Nie masz także obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie opłacasz składek od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności. Masz z głowy jeszcze inne obowiązki - w trakcie roku nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, nie opłacasz zryczałtowanego podatku dochodowego, nie składasz też deklaracji VAT (poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie). Możesz spokojnie czekać na lepsze czasy do prowadzenia biznesu.

Co wolno w okresie zawieszenia

Przepisy dosyć szczegółowo określają, jakie czynności możesz lub nawet musisz wykonywać w okresie zawieszenia firmy, a czego ci robić nie wolno. Przede wszystkim w tym czasie nie masz prawa wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej żadnych bieżących przychodów (zakaz dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej). Masz jednak prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów - możesz więc np. zabezpieczyć maszyny przed korozją.

Możesz też przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia firmy i regulować zaległe zobowiązania - jeżeli np. ktoś zamówił u ciebie dostawę towaru, to nie ma przeszkód, żeby to zobowiązanie wykonać. Jeśli uznasz, że sprzedaż własnych środków trwałych czy wyposażenia pomoże twemu biznesowi, masz prawo to zrobić w trakcie zawieszenia - np. pozbyć się narzędzi, które nie są już ci potrzebne. W tym czasie możesz też, a często nawet musisz, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszoną działalnością - musisz być np. stroną w postępowaniu cywilnym, jeżeli twoja firma została pozwana. Poza tym musisz wywiązywać się z ustawowych obowiązków, np. obowiązków podatkowych.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze