Małe firmy zatrudniają coraz więcej pracowników. W średnich jest zastój

2016-03-29 14:05

W 2015 roku najwięcej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w małych przedsiębiorstwach, które zatrudniają do 9 pracowników. Przyrost dostępnych wakatów wyniósł 7,1 procent. Odmienna sytuacja miała miejsce w średniej wielkości firmach, które zatrudniają 10-49 osób. Tutaj liczba nowo utworzonych miejsc pracy zmniejszyła się aż o 15,1 procent.

Z danych GUS za 2015 rok wynika, że w ur. liczba nowo utworzonych miejsc pracy spadła o 601,9 tys., w porównaniu do 2014 roku. Oznacza to spadek wynoszący 2,1 procent.

W dużych firmach, które zatrudniają powyżej 49 pracowników, spadek nowych wakatów wyniósł 1,5 procent.

Może zainteresować cię także: Odrę z Wisłą połączy Kanał Śląski, a statki popłyną z Wrocławia do Szczecina

W ubiegłym roku mniejszą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy odgrywał sektor budowlany. Jego udział w aktywizacji zawodowej spadł do 12,3 proc., zmniejszając się o o 6,7 pkt. procent.

Bardziej optymistycznie wyglądają dane na temat zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w lutych 2016 roku. Wzrosło ono o 2,5 proc. r/r, wynosząc wyniosło 5711,2 tysięcy. O 3,9 proc. r/r zwiększyło się również przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Uplasowało się ono na poziomie 4137,55 zł brutto.

Źródła: stat.gov.pl, money.pl

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze