niepełnosprawny

i

Autor: Shutterstock

III Kongres ESG - Europa

Aż 41 proc. polskich firm niechętnie zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

2023-11-27 13:42

Z badań ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna wynika, że - zdaniem pracowników - aż 41% firm w Polsce nadal niechętnie zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Z 3 mln tych osób aż 2,5 mln nie pracuje. Wskaźniki zatrudnienia tych osób w ciągu dekady wzrosły jedynie o 2 punkty procentowe - do niespełna 17 proc. w 2020 roku. Problem dotyczy też dużych miast.

Na 3 mln niepełnosprawnych, 2,5 mln nie pracuje

1 stycznia 2024 r. w Warszawie odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. W centrum uwagi znajdą się sprawy społeczne, a więc „S”, w tym relacje pracodawców z pracownikami i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami.

Z raportu badawczego z 2018 r. „Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie” wynika, że 86% osób niepełnosprawnych w stolicy nie pracuje.

Innym przykładem wykluczenia jest fakt, że kobiety stanowią jedynie 13% członków zarządu i 6% prezesów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Do tego dochodzi dyskryminacja płacowa – luka płacowa między mężczyznami a kobietami wynosi w Polsce około 20%. Według szacunków Banku Światowego likwidacja nierówności na rynku pracy może zaowocować wzrostem zamożności o 14% w skali świata.

Chcemy pracować z osobami z niepełnosprawnościami

Czy według Ciebie polskie firmy chętnie zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami? - to jedno z pytań w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna zrealizowanego w czerwcu 2023 r. na zlecenie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, głównego organizatora Kongresu ESG. Aż 41% ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie nie" i "raczej nie". "Zdecydowanie tak" i "raczej tak" odpowiedziało z kolei 34% pytanych, a "trudno powiedzieć" - 25%.

- Jednocześnie z badania wynika, że zdaniem 80% wszystkich ankietowanych osoby z niepełnosprawnościami są pełnowartościowymi pracownikami. Z kolei 72% badanych pracowników z niepełnosprawnościami jest zdania, że pracodawca mógłby wprowadzić jakieś udogodnienia lub ulepszenia, żeby poprawić warunki pracy osób niepełnosprawnych - mówi Tomasz Baran, partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, adiunkt w Katedrze Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak dodaje, pozytywny stosunek do pracowania razem z osobami z niepełnosprawnościami deklaruje 55% badanych, obojętny 43%, a negatywny jedynie 2%.

Gość specjalny – ekspert ds. budowania wsparcia marginalizowanych populacji

Z ankiet wynika również, że dla 44% ankietowanych w firmie, w której pracują, nie ma udogodnień, które umożliwiają zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 28% pytanych nie wie, czy takie udogodnienia są. Tyle samo odpowiedziało twierdząco na pytanie o obecność udogodnień.

O szczegółowych wynikach badania eksperci podyskutują w ramach jednego z paneli Kongresu ESG pt. „Wykluczeni – jak zlikwidować nierówności?”.

Jednym z gości specjalnych Kongresu będzie David Evangelista, dyrektor zarządzający Olimpiad Specjalnych Europa-Eurazja – europejskiej części największej na świecie organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Idea Olimpiad Specjalnych narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a jej początki sięgają lat 60. XX wieku, gdy Eunice Kennedy Shriver, siostra prezydenta Johna Kennedy’ego, podjęła się stworzenia międzynarodowej organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - przypomina David Evangelista.

- Sportowcy Olimpiad Specjalnych są niezwykle silnymi i efektywnymi nauczycielami. Każdego dnia przypominają nam, niezależnie od umiejętności i możliwości, każdy z nas może wnieść niezwykle dużo do naszych narodów, społeczeństw – zarówno w sporcie jak i poza nim. Dzięki daniu szansy, upodmiotowieniu – sportowcy Olimpiad Specjalnych są ważnymi i zaangażowanymi członkami społeczności lokalnych i społeczeństwa jako całości: jako obywatele, wolontariusze, zawodnicy, pracownicy, liderzy czy przyjaciele – dodał David Evangelista.

David Evangelista jest ekspertem w obszarach budowania relacji rządowych i globalnego partnerstwa na rzecz wsparcia marginalizowanych populacji. W ramach Special Olympics Europe Eurasia odpowiada za działania i rozwój Olimpiad Specjalnych w 58 krajach Zachodniej, Środkowej, i Wschodniej Europy oraz Azji Centralnej. 

Zasiada także w Radzie Doradczej ds. dyplomacji multilateralnej Instytutu ONZ do spraw Badań i Szkoleń (UNITAR), jest także członkiem Rady Doradczej Komitetu Inicjatywy Różnorodności i Produktywności w London School of Economics. Był członkiem-założycielem Globalnego Sojuszu na rzecz Integralności Sportu (SIGA) i Grupy Wysokiego Szczebla ds. Dyplomacji Sportowej przy Komisji Europejskiej.

III Kongres ESG już w styczniu!

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się już 31 stycznia 2024 r. w Warszawie (w formie hybrydowej). Głównymi organizatorami są: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG - zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji. Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.

W trakcie III Kongresu ESG – Europa sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym będą tym razem analizowane przez pryzmat zmian społecznych. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG, walka ze stereotypami.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/

Pieniądze to nie wszystko Jacek Sasin

QUIZ PRL. Mikołajki w PRL-u. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz 6 grudnia i szkolne zwyczaje mikołajkowe

Pytanie 1 z 10
Najwiekszym wstydem było dostać przy wszystkich na Mikołajki:
Quiz o Mikołajkach w PRL
Najnowsze