PKO Bank Polski

i

Autor: Materiały prasowe PKO Bank Polski

PKO Bank Polski odporny na kryzys? Zysk niż przed rokiem, ale lepszy niż u konkurencji

2020-08-05 11:10

Trudniejsze warunki gospodarcze przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która w I połowie 2020 roku wypracowała 1,3 mld zł zysku netto, o 37,2 proc. mniej niż przed rokiem. Bank z wyprzedzeniem przygotował się na dekoniunkturę, dzięki czemu dynamika jego zysku jest lepsza niż w całym sektorze. W samym II kwartale grupa osiągnęła 803 mln zł zysku netto. W I połowie 2020 roku bank skupił się na przyspieszeniu cyfryzacji: uruchomił platformę Automarket, wdrożył otwieranie rachunków „na selfie” oraz udostępnił asystenta głosowego aplikacji IKO. Bank aktywnie włączył się też w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Jest liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm.

- Polska gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu, jakiego doświadczyła na skutek pandemii SARS-CoV-2, choć otoczenie gospodarcze, ze względu na panującą niepewność, wciąż pozostaje trudne. W takich warunkach, w I połowie 2020 roku, Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała 1,3 mld zł zysku netto. To wynik wyraźnie niższy niż przed rokiem, ale jednocześnie jego dynamika jest lepsza niż w całym sektorze bankowym. Przyczyniło się do tego dobre przygotowanie Grupy Kapitałowej Banku na trudniejsze warunki gospodarcze, w które wkroczyła z bardzo dobrymi parametrami finansowymi. Dzięki temu w najostrzejszej fazie kryzysu, mogła skupić się na przyspieszeniu cyfryzacji. Owocem tych działań jest min. uruchomiona na początku lipca platforma Automarket, wdrożenie otwierania wybranych rachunków osobistych „na selfie” oraz udostępniony już na pełną skalę asystent głosowy naszej aplikacji IKO - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego

ZOBACZ TAKŻE: Bon turystyczny 2020. Jak odebrać bon turystyczny przez konto w banku? [WNIOSEK]

Zysk netto grupy banku w I połowie 2020 roku wyniósł 1,3 mld zł i był o 37,2 proc. niższy niż przed rokiem. Zysk w II kwartale wyniósł 803 mln zł. Na spadek wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią SARS-CoV-2, co zmusiło bank do utworzenia odpisów w kwocie 581 mln zł. Na zmniejszenie zysków wpłynęły także obciążenia związane z ubiegłorocznymi werdyktami TSUE: wzrost koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych (186 mln zł), koszt automatycznych zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów detalicznych oraz koszt rezerwy zawiązanej na zwroty tych prowizji (175 mln zł), a także inne koszty regulacyjne (140 mln zł) - czytamy w komunikacie banku.

Obciążenia te częściowo równoważone były wyższym wynikiem na działalności biznesowej związanym przede wszystkim z dynamicznym zwiększaniem skali działania. Aktywa grupy w I połowie 2020 roku wzrosły do ponad 377 mld zł, finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 256 mld zł, a oszczędności klientów wzrosły do 342 mld zł. Zwiększenie skali działalności wpłynęło na wyższy niż przed rokiem wynik z tytułu prowizji i opłat oraz wynik odsetkowy.

Spadek zysku netto grupy PKO Banku Polskiego w I połowie 2020 roku był niższy niż w całym sektorze bankowym. Przyczyniło się do tego bardzo dobre przygotowanie banku na trudniejsze warunki gospodarcze. Bank zakończył 2019 rok z najniższymi na rynku bankowym w Polsce kosztami ryzyka oraz najlepszym współczynnikiem efektywności kosztowej C/I. Po I połowie 2020 roku bank utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 grupy banku po I półroczu 2020 roku wynosił blisko 17 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 18,2 proc. Oba wskaźniki znajdują się znacznie powyżej minimów regulacyjnych, a kapitały grupy przewyższają o ponad 13 mld zł minimalne poziomy, które przed pandemią uprawniały do wypłaty w formie dywidendy do 50 proc. zysku.

PKO Bank Polski aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Jest liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm. Podczas trwającego do końca lipca naboru wniosków, za pośrednictwem spółki, subwencje z Tarczy Finansowej PFR otrzymało 66,5 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających prawie 503 tys. pracowników. Na ich konta wpłacone zostały subwencje o wartości aż 10,5 mld zł spośród 60,5 mld zł wypłaconych przez PFR. 

W I połowie 2020 roku PKO Bank Polski zwiększył liczbę użytkowników bankowości mobilnej i transakcyjność w tych kanałach, a aplikacja IKO zyskała nową funkcję – asystenta głosowego, który umożliwia głosowe zarządzanie aplikacją. Asystent wykorzystuje zaawansowaną analitykę danych oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Do jego uczenia za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji użyto 90 tysięcy zwrotów. Usługa, po udanym pilotażu, została już uruchomiona dla wszystkich klientów korzystających ze smartfonów z systemem operacyjnym Android, a dla klientów z systemem iOS będzie dostępna w najbliższym czasie. Na początek daje ona możliwość m.in.: zlecenia przelewu, sprawdzenia historii i stanu konta oraz dokonania płatności BLIKIEM.

Super Biznes 17 VII
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze