PKO BP, bank, PKO

i

Autor: "Super Express" Placówka PKO BP. Fot. PKO Bank Polski

PKO Bank Polski pomaga podbijać zagraniczne rynki

2017-11-29 16:10

PKO Bank Polski pomaga małym i średnim firmom w zdobywaniu zagranicznych rynków. Stawia na eksporterów z sektora MŚP. Dzięki Platformie Wsparcia Eksportu uruchomionej przez bank PKO Bank Polski małe i średnie firmy mogą śmielej wkraczać na zagraniczne rynki. Znajdą tu raporty gospodarcze o poszczególnych rynkach, analizy branżowe i wizytówki 130 krajów. Przedsiębiorcy planujący wejście na zagraniczne rynki dowiedzą się, jak rozpocząć biznes w danym kraju i na co uważać. Platforma pomoże też potencjalnym eksporterom w znalezieniu kontrahentów oraz źródeł finansowania zagranicznej ekspansji

Eksport firm z sektora MŚP rośnie
Dziś sektor małych i średnich przedsiębiorstw liczy niemal 2 mln firm, zatrudnia 6,4 mln osób i dostarcza co drugą złotówkę PKB. Coraz większe znaczenie ma w tej grupie eksport i udział w nim sektora MŚP stale rośnie. PKO Bank Polski współpracuje obecnie z 437 tys. firm z sektora MŚP, z czego 96 proc. to mikroprzedsiębiorstwa. Małe firmy chętnie rozszerzają swoją ofertę poza granice Polski, ale nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą, która pozwoli im odnieść sukces za granicą. Dlatego przedsiębiorcy planujący wejście na zagraniczne rynki często oczekują, że banki będą ich w tym wspierać dostarczając nowych usług, które ułatwiają im działalność poza granicami kraju. Platforma Wsparcia Eksportu to najnowsze rozwiązanie PKO Banku Polskiego mające służyć pomocą małym i średnim firmom - zarówno tym, które już eksportują swoje towary, jak i tym, które dopiero planują zdobywać nowe rynki.

Sprawdź również: Dobre wyniki PKO BP. Jakie są plany banku

- Od lat wspieramy polskich przedsiębiorców zdobywających z sukcesem zagraniczne rynki. Mamy doświadczonych doradców i produkty finansowe odpowiadające potrzebom naszych klientów. Teraz oddajemy do ich dyspozycji Platformę Wsparcia Eksportu, którą tworzyliśmy przede wszystkim z myślą o firmach planujących wyjście na zagraniczne rynki. W jednym miejscu znajdą one niezbędne informacje m.in. o rynkach czy branżach, a już niedługo będą mieli możliwość wyszukania również zagranicznych kontrahentów – mówi Maks Kraczkowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

ABC eksportera
Platforma Wsparcia Eksportu, dostępna pod adresem www.wspieramyeksport.pl, to kompleksowe narzędzie analityczne z aktualnymi danymi gospodarczymi i analizami. Główna strona i poszczególne zakładki są tak zbudowane, by w bardzo prosty, intuicyjny sposób przeprowadzić potencjalnego eksportera przez poszczególne etapy zdobywania i wchodzenia na zagraniczne rynki. Ścieżkę otwiera Przewodnik eksportera. To kompendium wiedzy dla firmy, która chce rozwijać swój biznes za granicą. Można się z niego dowiedzieć, jak przygotować się do takiej działalności, jak zbudować strategię firmy, jak znaleźć wiarygodnego partnera biznesowego i jak nawiązać z nim długofalową współpracę.

Informacje zawarte w Przewodniku eksportera pomogą w wyborze kierunku eksportowego na podstawie wnikliwej, rzetelnej analizy rynku, co z pewnością zwiększy szansę powodzenia. Przedsiębiorcy wiedzą, jak ważna dla zdobycia przewagi konkurencyjnej jest promocja i właściwa strategia marketingowa, a w Przewodniku znajdą wiele porad przygotowanych przez ekspertów banku PKO BP w postaci materiałów szkoleniowych oraz linków i plików do pobrania. Kluczowe znaczenia dla powodzenia biznesu za granicą ma wiedza na temat praw, ceł i podatków obowiązujących w danym kraju i tutaj też przychodzi z pomocą Przewodnik eksportera prezentując m.in. filmy informacyjne wyjaśniające na co należy zwrócić szczególną uwagę.

WAŻNE! PKO BP ostrzega. Oszuści wyłudzają pieniądze na Facebooku

Analizy, raporty, wizytówki
Przedsiębiorcy poszukujący szczegółowych informacji gospodarczych o nowych potencjalnych rynkach zbytu znajdą je w zakładce Znajdź rynki. Wystarczy w wyszukiwarce kliknąć na wybrany kraj, żeby znaleźć komplet informacji o jego gospodarce (m.in. o wielkości eksportu i importu, najczęściej importowanych towarach itp.), ważnych z punktu wiedzenia potencjalnego eksportera.
W zakładce Analizy branżowe PKO BP prezentuje profesjonalnie przygotowane raporty ekonomiczne dla poszczególnych branż (często zawierają również konkretne wskazania pomocne polskim eksporterom), które opisują daną branże na świecie, pokazują, jaki jest popyt na polskie towary i jak będą kształtować się w przyszłości trendy w tej branży.

Często największą przeszkodą na drodze do rozwijania firmy poza Polską są trudności ze znalezieniem zagranicznych partnerów. W zakładce Znajdź kontrahenta mamy trzy bazy, które mogą pomóc rozwiązać ten problem. W bazie wydarzeń handlowych są zamieszczane bieżące informację na temat najbliższych wydarzeń handlowych organizowanych dla firm z danej branży na całym świecie. W bazie zamówień publicznych można zapoznać się z listą organizacji krajowych i międzynarodowych publikujących ogłoszenia o przetargach, zamówieniach publicznych i konkursach, w których może wziąć udział potencjalny eksporter. W bazie portali e-commerce znajdziemy adresy portali internetowych, które umożliwią firmie prowadzenie sprzedaży za granicą on-line.

Zabezpieczenie rozliczeń
Natomiast wypełnienie krótkiej ankiety w zakładce Znajdź finansowanie pozwoli na znalezienie produktów finansowych wspierających eksporterów oferowanych przez PKO Bank Polski, najlepiej dopasowanych do aktualnych potrzeb firmy. Wchodzenie na zagraniczne rynki zawsze wiąże się z ryzykiem związanym z otrzymaniem płatności. Dlatego PKO Bank Polski, poza możliwością skorzystania z pożyczek oraz kredytów obrotowych i inwestycyjnych, oferuje instrumenty zabezpieczające zagraniczne transakcje: akredytywę dokumentową obcą oraz potwierdzenie akredytywy obcej, w której PKO Bank Polski podejmuje własne zobowiązanie do zapłaty na rzecz eksportera. Firmy eksportujące mogą skorzystać z dyskonta należności z akredytywy obcej oraz gwarancji terminowej zapłaty i gwarancji kontraktowych. Polskie firmy obecne na rynku niemieckim i czeskim mogą liczyć na bezpośrednią obsługę poprzez zagraniczne oddziały PKO Banku Polskiego - we Frankfurcie nad Menem oraz Pradze.

Najnowsze