Podatek

i

Autor: Shutterstock Podatek

Podatniku, od lipca duże miany w płatnościach VAT

2018-06-27 14:07

Już od 1 lipca 2018 roku Ministerstwo Finansów wprowadza możliwość skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Specjalnie dla „Super Biznesu” resort finansów tłumaczy, jak otworzyć specjalnych rachunek dla MPP, kto może z niego skorzystać oraz co dokładnie daje nowy mechanizm płatności.

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (MPP)?

W MPP płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z faktury jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy/rachunek w SKOK dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT (w całości lub w części) jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Od kiedy będzie obowiązywać MPP?

MPP będzie obowiązywał począwszy od 1 lipca 2018 r. Ważne: liczy się data dokonania płatności , co oznacza, że w MPP można uregulować fakturę wystawioną przed 1 lipca 2018 r.

Czy stosowanie MPP jest obowiązkowe?

Nie. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Stroną decydującą o jego stosowaniu jest kupujący (podatnik VAT).

Przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności nabywcy nie oznacza jednak, że sprzedawca nie może zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji.

Nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy.

MPP - Ministerstwo Finansów

i

Autor: mf.gov.pl MPP - Ministerstwo Finansów Link: POWIĘKSZ

Czy muszę wnioskować o założenie rachunku VAT w swoim banku?

Nie, bank otwiera i utrzymuje rachunek VAT obligatoryjnie.

Ważne: rachunki VAT są otwierane wyłącznie do rachunków rozliczeniowych i imiennych rachunków w SKOK prowadzonych dla celów działalności gospodarczej. Nie można otworzyć rachunku VAT przykładowo do wykorzystywanego w działalności gospodarczej rachunku osobistego.

Na co mogą być przeznaczone pieniądze z rachunku VAT?

Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane do uregulowania kwoty VAT wykazanej w fakturze z tytułu zakupu towarów lub usług oraz do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego . Z rachunku VAT można również dokonać zapłaty do urzędu skarbowego dodatkowego zobowiązania w VAT, odsetek za zwłokę w VAT.

Co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty, np. wyższej niż należny podatek? Jak nabywca może odzyskać te środki?

W przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty na rachunek VAT (np. podatek na fakturze wynosi 800 zł, a wpłacono 1000 zł), nie ma możliwości zwrotu 200 zł z rachunku VAT. Kontrahenci mogą uzgodnić, że podatnik zwróci nabywcy 200 zł ze swojego rachunku rozliczeniowego. Co innego, jeśli wpłacona kwota wynika z faktury, a następnie do tej faktury będzie wystawiona korekta – wówczas można dokonać zwrotu tej kwoty z rachunku VAT.

Jaki jest termin zwrotu podatku na rachunek VAT?

MPP umożliwia zwrot w terminie 25 dni na rachunek VAT. Aby z tego skorzystać w należy wypełnić i zaznaczyć właściwe pola w deklaracji VAT (np. w deklaracji VAT-7 wykazać kwotę zwrotu w poz. 58 i zaznaczyć w poz. 68 opcję zwrotu na rachunek VAT .

Ważne: Aby wystąpić o zwrot na rachunek VAT podatnik nie musi dokonywać płatności w MPP.

Czy stosowanie MPP zwalnia z przepisów dot. odpowiedzialności solidarnej?

Tak. W części podatku VAT wykazanego w fakturze zapłaconego w MPP przepisy o odpowiedzialności solidarnej nie będą stosowane.

Jak dokonać pierwszej płatności w MPP, skoro po otwarciu rachunku nie będzie na nim środków? Czy powinno się dokonać przelewu na ten rachunek zanim opłaci się pierwszą fakturę?

Jeśli na rachunku VAT nie ma środków lub są one niewystarczające wówczas bank „dobierze” ze standardowego rachunku brakującą kwotę. Jeżeli na rachunku VAT nie ma w ogóle środków bank pobierze całą kwotę z rachunku standardowego. . Jednak zawsze w pierwszej kolejności bank przeznacza środki na zapłatę kwoty VAT wykazanej w komunikacie przelewu z rachunku VAT.

Czy stosując MPP będzie trzeba wykonywać dwa osobne przelewy: jeden z kwotą netto a drugi VAT?

Nie, wypełnia się jeden przelew tzw. komunikat przelewu, który będzie udostępniany przez bank lub SKOK. Wystarczy zastosować ten komunikat i wówczas bank lub SKOK dokona podziału płatności i przekaże wskazaną w komunikacie kwotę podatku VAT na rachunek VAT dostawcy a pozostałą kwotę na rachunek standardowy (czyli rozliczeniowy lub imienny w SKOK).

Czy można opłacić tylko poszczególne pozycje z faktury z zastosowaniem MPP. Czy bank uzna taki przelew?

Tak. W MPP można zapłacić zarówno całość należności jak i dowolną jej część. . To do nabywcy zależy decyzja, ile środków zostanie wpłaconych na osobne konto VAT sprzedawcy. Bank nie weryfikuje wysokości kwot czy ich prawidłowości, ponieważ nie ma dostępu do faktury.

MPP - Ministerstwo Finansów

i

Autor: mf.gov.pl MPP - Ministerstwo Finansów Link: POWIĘKSZ

Czy mogę przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT utworzonymi w różnych bankach?

Nie, takie środki można przelać tylko w ramach jednego banku.

Czym i dla kogo jest metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności?

Metodyka to zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców.

To jednocześnie „drogowskaz" dla przedsiębiorców, który wskazuje im w jaki sposób mogą dochować należytej staranności. Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w VAT i nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT. Stosowanie się do metodyki zwiększa bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym, ponieważ ułatwia rzetelną weryfikację kontrahentów biznesowych i zwraca uwagę na okoliczności w jakich przebiega transakcja. Jest szczególnie przydatna przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie biznesu i z wieloma okolicznościami mogą mieć do czynienia po raz pierwszy.

Dlaczego metodyka należytej staranności nie ma charakteru objaśnień podatkowych?

W ocenie Ministerstwa Finansów jest zbyt wcześnie na przedstawienie dokumentu adresowanego bezpośrednio do podatników. Metodyka daje wszystkim czas na ocenę jej działania w praktyce.

Będzie aktualizowana m.in. pod kątem zmian w przepisach prawa albo gdyby na taką konieczność wskazywała praktyka życia gospodarczego.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze