BANK KREDYT UMOWA FINANSE DORADCA

i

Autor: Shutterstock

Polisy dla przedsiębiorców

2016-03-12 13:30

Według szacunków GUS w Polsce aktywnie działa około 1,8 mln przedsiębiorstw. Prowadzenie działalności gospodarczej z wielu względów jest wygodną formą życia zawodowego, jednak związane jest także z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Z każdym rokiem świadomość ubezpieczeniowa Polaków wzrasta, przedsiębiorcy bardziej interesują się polisami dla firm.

W niektórych branżach polisa odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowa, inni mogą ją wykupić dobrowolnie. Ubezpieczenie pozwala przedsiębiorcy na uniknięcie bądź zminimalizowanie finansowych skutków nieprzewidzianych wypadków losowych, które pomimo zachowania należytej zapobiegliwości zdarzają się każdemu.

Zobacz koniecznie: Ranking najlepszych pracodawców. KGHM znów na szczycie

Roszczenia są coraz wyższe, sądy zasądzają coraz większe odszkodowania, więc przegrana sprawa może nawet doprowadzić firmę do bankructwa. Z analizy towarzystwa ubezpieczeniowego Gothaer wynika, że najczęściej z polis korzystają właściciele firm budowlanych, warsztatów i salonów samochodowych oraz przedstawiciele sektora usług i drobnego handlu. Największym zainteresowaniem natomiast cieszą się tradycyjne ubezpieczenia, czyli: OC komunikacyjne, od ognia i kradzieży.

Restauracja pod ochroną
Brak polisy od odpowiedzialności cywilnej może doprowadzić restaurację do poważnych strat finansowych. O jej istnieniu wciąż nie wszyscy restauratorzy wiedzą, a dodatkowo niektórzy wolą zaoszczędzić na składce. Świadome zaniechanie ochrony bądź niewiedza przedsiębiorcy mogą okazać się zgubne. W grę wchodzą zawrotne kwoty odszkodowania. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego właściciel lokalu odpowiada za szkody na zdrowiu i mieniu, których doznają jego goście podczas wizyty w lokalu. Uszczerbek na zdrowiu klienta, zatrucie pokarmowe, poparzenie gościa zupą, zniszczenie jego odzieży to tylko kilka przykładów sytuacji, w których właścicielowi lokalu przydaje się ubezpieczenie. W ramach polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gastronomicznej restaurator może liczyć na pomoc ubezpieczyciela, która polega na pokryciu kosztów rekompensaty.

Co ważne, w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych przedsiębiorcy mogą liczyć także na wsparcie prawne ze strony ubezpieczyciela. Na przykład w firmie w Gothaer przedsiębiorcy ubezpieczeni w ramach oferty GoBiznes mają do dyspozycji telefoniczną asystę prawną. Na co przedsiębiorcy powinni kłaść nacisk ubezpieczając firmę? Przy podpisywaniu umowy z ubezpieczycielem powinni zwrócić szczególną uwagę na kwotę, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe jest odpowiedzialne za szkody. Równie istotne jest wykupienie odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, ponieważ w ochronę ubezpieczeniową restauracji powinna wchodzić nie tylko odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, ale również ochrona restauracyjnego mienia tj. budynek czy lokal oraz jego wyposażenie.

Polisa dla fryzjera i kosmetyczki
Jak jest w przypadku fryzjerów i kosmetyczek? Praca w gabinecie kosmetycznym czy salonie fryzjerskim także niesie ze sobą duże ryzyko. Kosmetyczka może nieumyślnie skaleczyć klientkę, poparzyć czy wprowadzić zakażenie. Podobnie praca fryzjera to duże wyzwanie, zdarza się, że u usługobiorcy wystąpi reakcja alergiczna na farbę bądź podczas zabiegu zostanie zniszczona droga odzież. W takich sytuacjach wykonawcy usług narażeni są na roszczenia klientów z tytułu odpowiedzialności za poniesione przez nich szkody. Kiedy klient decyduje się na usługę, ustala jej zakres i zgadza się na cenę. Mimo, że w tej branży zwykle umowa o wykonanie usługi zostaje zawarta w sposób ustny, już na tej podstawie usługobiorca ma prawo domagać się swoich praw.

Czytaj także: Masz firmę? Uważaj na niezapowiedziane kontrole PIP

Konsekwencje finansowe, które za tym idą mogą być tak wysokie, że dobrze prosperujący salon może znaleźć się na skraju bankructwa. Wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, można uniknąć finansowego problemu. W przypadku zajścia konieczności wypłaty odszkodowania, koszty z tym związane pokrywa już zakład ubezpieczeń w imieniu ubezpieczonego. Decydując się na zakup polisy, tak jak w przypadku restauracji, warto zadbać o to, aby suma gwarancyjna, czyli kwota, do wysokości której odszkodowanie zapłaci ubezpieczyciel, mogła w całości pokryć wyrządzone klientom szkody. Oferta ubezpieczeń dla tego typu działalności również jest bardzo szeroka. W ramach ubezpieczenia, można objąć ochroną lokal, nakłady inwestycyjne poniesione w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności, wyposażenie, towary, szyby i lustra od stłuczenia, ochronę prawną czy NNW pracowników.

OC Farmaceuty
W większości krajów europejskich ubezpieczenia dla farmaceutów są obowiązkowe, Polska jest jednak jednym z nielicznych państw gdzie jest inaczej. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla farmaceutów nie są obowiązkowe, nie licząc obowiązku ubezpieczenia nakładanego na apteki w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Decyzja o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej zależy od zainteresowanego aptekarza. W Polsce osoby prowadzące apteki w pierwszej kolejności poszukują ochrony przed szkodami, które mogą dotknąć każdego przedsiębiorcę, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Dopiero później farmaceuci wybierają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Praca aptekarza wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Konsekwencją popełnienia błędu przez wydanie niewłaściwego leku czy pomyleniu jakiegoś składnika bądź proporcji przy sporządzaniu leku, może być śmierć lub rozstrój zdrowia u osoby, która taki lek zażyła. Wykupując ubezpieczenie, farmaceuta zyskuje poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, zakład ubezpieczeniowy wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Warto też zwrócić uwagę aby polisa zapewniła ochronę przed przypadkowymi zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar lub kradzież. Grupa ubezpieczeniowa Gothaer w ramach polisy GoBiznes dedykowanego aptekom , dodatkowo oferuje wsparcie w przypadku strat finansowych spowodowanych zniszczeniem czy utratą recept, niezbędnych do uzyskania refundacji z NFZ, a także klauzulę umożliwiającą refundację za środki ortopedyczne.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze