[PORADNIK] Jak założyć żłobek, jak założyć klub malucha

2013-06-25 12:43

Żłobek i klub malucha to placówki, których zasady funkcjonowania ściśle określają przepisy. Zanim więc przystąpisz do działania, zapozaj się z ustawą żłobkową i rozporządzeniami do niej.

Podstawową różnicą między żłobkiem a klubem dziecięcym jest wiek dzieci, które spędzają tam czas. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi, które ukończyły 20. tydzień życia. W klubie - przynajmniej rok. W obu przypadkach dzieci mogą tam uczęszczać do 3. roku życia lub gdy nie ma miejsca w przedszkolu, do 4. urodzin.

Odpowiedni personel

Wymagania dotyczące personelu żłobka ściśle określa ustawa. Placówką kieruje dyrektor, który musi mieć wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (jeśli ma 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, może mieć średnie wykształcenie). Opiekunami powinny być osoby, które mają kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Mogą nimi zostać także osoby z wykształceniem średnim i minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub takie, które odbyły 280-godzinne szkolenie. Jeżeli przyszły opiekun nie pracował na takim stanowisku pół roku bezpośrednio przed zatrudnieniem w placówce, musi przejść 80-godzinne szkolenie.

Na czele klubu stoi jego kierownik, który powinien spełniać przynajmniej takie same warunki jak opiekun. Skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do placówki. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci. A gdy ma w grupie dziecko niepełnosprawne, może zajmować się jedynie pięcioma maluchami. Jeśli w żłobku ma być więcej niż 20 dzieci, w zespole musi znaleźć się pielęgniarka lub położna.

Skład zespołu trzeba dostosować do zapotrzebowania i oczekiwań rodziców. Ale godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego ustala się w regulaminie organizacyjnym. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem przez 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica, wydłużony za dodatkową opłatą. W klubie dziecięcym dziecko może spędzać maksymalnie 5 godzin dziennie.

Wpis do rejestru

W związku z tym, że jest to tzw. działalność regulowana, trzeba jeszcze dokonać wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez prezydenta lub burmistrza właściwego miasta albo wójta danej gminy. Formalności z tym związane załatwia się w urzędzie miasta lub gminy. Rejestr zawiera nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Wpis do rejestru podlega opłacie. Wysokość jej ustala rada gminy w drodze uchwały. Ale nie może ona być wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obecnie nie może przekraczać 800 zł. Co ważne, przed dokonaniem wpisu do rejestru urzędnik sam sprawdza, czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Warunki lokalowe

Klub dziecięcy musi mieć do dyspozycji przynajmniej jedno pomieszczenie. Ale powinno ono być podzielone na podstawowe strefy: jadalnię i sypialnię. Chodzi o to, by maluchy miały miejsce, w którym w warunkach higienicznych i komfortowych będą mogły zjeść posiłki lub w spokoju odpocząć. Żłobek musi mieć co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przeznaczone na wypoczynek maluszków.

Powierzchnia żłobka i klubu dziecięcego to minimum 16 mkw. na maksymalnie 5 dzieci. Im maluchów więcej, tym proporcjonalnie powierzchnia musi być większa (minimum 2,5 mkw. na dziecko).

Trzeba zwracać też uwagę na szczegóły, m.in. na zabezpieczenie grzejników, ostrych krawędzi, a nawet na to, czy zabawki mają odpowiednie atesty lub czy leżaczki są właściwie podpisane i przechowywane.

Jeśli placówka, w której jest maksymalnie 15 dzieci, znajduje się np. w bloku, musi spełniać jeszcze następujące warunki. Należą do nich: lokalizacja na parterze, co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz (jednym może być okno), trudno zapalne wyposażenie.

I uwaga! Zanim placówka zacznie działać, musi posiadać pozytywne opinie komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej oraz powiatowego inspektora sanitarnego.

Statut i regulamin

Żłobek i klub dziecięcy działają na podstawie statutu. Zatem na starcie trzeba go opracować. Co w nim musi się znaleźć? Nazwa i miejsce placówki; cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; warunki przyjmowania dzieci; zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Należy opracować również regulamin placówki. Określa się tu m.in. godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego.

Stonowana reklama

Właściwa nazwa placówki przyciągnie rodziców niczym magnes. Powinna być prosta, krótka i wywoływać sympatię. Warto opracować też przyjazną grafikę. Wywiesić banner przy placówce. Jeśli znajduje się na nowym osiedlu czy przy strefie ekonomicznej lub centrum biznesowym, to już połowa sukcesu. Rodzice i ich znajomi zobaczą kolorowe plansze w drodze do pracy. Nawiąż współpracę z placówkami zdrowia, w których przyjmują pediatrzy. Poszukaj kawiarni i klubokawiarni dla rodziców. Zostawianie w tych miejscach ulotek na pewno przyniesie efekty. Staraj się, by świadczone przez twoją firmę usługi były na najwyższym poziomie, bo skuteczniejszej reklamy niż poczta pantoflowa do tej pory nie wymyślono.

KOSZTY

koszty inwestycyjne:
wynajęcie lokalu na rok:36 tys. zł
dostosowanie: ok. 15 tys. zł
wyposażenie: ok. 8 tys. zł
reklama:ok. 2 tys. zł
Razem:ok. 61 tys. zł

Koszty miesięczne:
wynajęcie lokalu: ok. 3 tys. zł
pensja dla dwóch pracowników: ok. 5 tys. zł
wyżywienie: ok. 2 tys. zł
Razem:ok. 10 tys. zł

DOCHÓD

Przychody miesięczne (opieka 15 dzieci): ok. 15 tys. zł
Dochód przed opodatkowaniem: ok. 5 tys. zł

Różnice między żłobkiem a klubem dziecięcym

Żłobek:
- Opieka nad dziećmi od ukończenia 20. tygodnia życia.
- Dziecko może być 10 godzin dziennie.
- W uzasadnionych przypadkach dziecko może być dłużej, ale za dodatkową opłatą.
- W zajęciach nie mogą uczestniczyć rodzice uczęszczających dzieci.
- Przebywającym w żłobku dzieciom zapewnia się wyżywienie.
- Lokal ma co najmniej 2 pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci.

Klub dziecięcy:
- Opieka nad dziećmi od ukończenia 1. roku życia
- Dziecko może być 5 godzin dziennie.
- Wymiar opieki nie może być wydłużony.
- W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci.
- Nie trzeba zapewniać wyżywienia dzieciom.
- Lokal ma co najmniej 1 pomieszczenie.

Trzeba kochać dzieci i mieć cierpliwość

Marta Rogala (25 l.) dyrektorka poznańskiego żłobka Malinowa Kraina, otwierała własną placówkę:

- Otworzyć własny żłobek nie jest trudno! Trzeba tylko... kochać dzieci i mieć dużo cierpliwości. Do wszystkiego. Nie tylko do dzieci, ale i do papierów, urzędników, sanepidu.

Ustawa żłobkowa, która weszła w życie w kwietniu 2011 roku, znacznie poprawiła możliwość otwierania takich placówek. Najtrudniejsze jest znalezienie takiego lokalu, który odpowiadałby wszystkim normom. Zaraz potem problemem są nawet meble, które muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. Mimo, że pedagogów na rynku pracy jest wielu, to jednak znalezienie takiego, który nadaje się do tej pracy, jest bardzo trudne. Fundamentem żłobka jest wychowanie, a dobra atmosfera to najlepsza reklama pod słońcem. Ważne są bannery reklamowe i logo, ale i tak najważniejsze jest to, o czym mamy rozmawiają między sobą i co sobie polecają. Dlatego prowadzenie żłobka to nie tylko interes, ale przede wszystkim pasja.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze