Rosnące poparcie dla unii kredytowych

2013-06-11 13:26

W wielu panstwach obok systemu banków komercyjnych funkcjonują unie kredytowe, których polskimi odpowiednikami sa SKOK-i. Sa to instytucje, które bardziej niz na generowaniu zysków skupiły sie na wsparciu lokalnych społecznosci i zapobieganiu zjawiskom wykluczenia finansowego.

Dostrzegając duży potencjał unii kredytowych, w poszczególnych krajach rządy dokładają wszelkich starań, by poprzez wprowadzane rozwiązania legislacyjne oraz dotacje umożliwić ich rozkwit. Jest to również efekt słabnącego zaufania ludzi
wobec polityki wielkich banków, które walcząc z kryzysem, są nastawione na generowanie zysków kosztem swoich klientów. Porzucając banki na rzecz unii, ludzie tłumaczyli, że już nie chcą popierać światowych gigantów, lecz lokalne instytucje finansowe.
Dostrzegając duży potencjał unii kredytowych, w poszczególnych krajach rządy dokładają wszelkich starań, by poprzez wprowadzane rozwiązania legislacyjne oraz dotacje umożliwić ich rozkwit. Jest to również efekt słabnącego zaufania ludziwobec polityki wielkich banków, które walcząc z kryzysem, są nastawione na generowanie zysków kosztem swoich klientów. Porzucając banki na rzecz unii, ludzie tłumaczyli, że już nie chcą popierać światowych gigantów, lecz lokalne instytucje finansowe.

PRAKTYKI ANGLOSASKIE

Społeczeństwa oraz przedstawiciele rządów różnych państw doceniają działanie spółdzielczego sektora finansowego. W kwietniu br. Stowarzyszenie Brytyjskich Unii Kredytowych, zrzeszające większość tego typu instytucji w Zjednoczonym Królestwie, otrzymało od rządu dotację w wysokości 38 mln funtów na modernizację i rozwój. David Freud, brytyjski minister ds. świadczeń socjalnych, w maju br. udzielił poparcia uniom kredytowym, wypełniając deklarację członkowską w jednym z londyńskich oddziałów.

– Unie kredytowe oferują szeroki zakres usług finansowych, takich jak rachunki bieżące czy oszczędnościowe, często na lepszych warunkach niż banki. Odgrywają one również istotną rolę w zapobieganiu niebezpieczeństwom lichwy – podkreślił David Freud.

Obecnie na świecie zaobserwować można renesans unii kredytowych, a rządy – dbając o ich kondycję – wprowadzają liczne rozwiązania wspomagające rozwój tych podmiotów. W Kongresie amerykańskim procedowane były projekty ustaw rozszerzające uprawnienia unii kredytowych. Widząc duży potencjał w instytucjach finansowych opartych na zasadach wzajemności, podobne kroki przedsięwzięły takie państwa, jak Wielka Brytania, Kanada, USA czy Nowa Zelandia. W Australii spółdzielczym instytucjom finansowym stworzono wiele możliwości rozwoju, sprawiając, że stają się one bardziej konkurencyjne dla największych banków. W Polsce natomiast podpisana w maju br. nowelizacja ustawy o SKOK-ach oprócz korzystnych zmian zakłada też takie, które budzą zastrzeżenia wielu ekspertów. Ich zdaniem wprowadzone regulacje, upodabniając SKOK-i do banków, tworzą zagrożenia dla spółdzielczego charakteru kas.

NA POLSKIM PODWÓRKU

SKOK-i powstały w 1992 roku w oparciu o wzorce amerykańskich unii kredytowych. Czerpią również inspiracje z polskich przedwojennych spółdzielczych kas organizowanych przez Franciszka Stefczyka. Przez ponad dwadzieścia lat swojej działalności udowodniły, że instytucja urzeczywistniająca idee spółdzielczości może się stać alternatywą dla wielkich komercyjnych korporacji finansowych oraz liczącym się członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej unie kredytowe świata (WOCCU). Duży potencjał SKOK-ów tkwi w ich umiejętności przystosowania się do zmieniających się wymogów rzeczywistości oraz potrzeb Polaków. Nie zapominają też o poszerzaniu oferty skierowanej specjalnie do przedsiębiorców, proponując wiele atrakcyjnych rachunków, a także produkty stworzone dla osób rozpoczynających swoją działalność.

Sukces spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dał solidne i stabilne podstawy do dynamicznego rozwoju dwóch towarzystw ubezpieczeniowych, będących integralną częścią grupy SKOK, które funkcjonują pod marką SKOK Ubezpieczenia. SKOK Ubezpieczenia działają w organizacji AMICE zrzeszającej ubezpieczycieli wzajemnych z Europy oraz w Międzynarodowej Federacji Spółdzielczych i Wzajemnych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Jako ważny gracz na krajowym rynku ubezpieczeń SKOK Ubezpieczenia są zapraszane na ogólnopolskie kongresy brokerów.

Sektor ubezpieczeń wzajemnych, podobnie jak SKOK-i, trafia w potrzeby osób, które nie zawsze są atrakcyjnymi klientami dla komercyjnych instytucji finansowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków, obok produktów dla klientów indywidualnych SKOK Ubezpieczenia przygotowały innowacyjną ofertę ubezpieczeń grupowych, w tym ubezpieczeń z zakresu „emloyee benefits”. Są wśród nich grupowe ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, a także specjalny Pakiet Ubezpieczeń Majątkowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw LABORUS oraz oferta skierowana wyłącznie do organizacji związkowych – OPTIMUM ZWIĄZKOWIEC.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ TO WSPÓLNY CEL, KTÓRY TWORZY WIĘŹ

SKOK-i skupiaja ludzi, którzy wspólnie oszczedzaja i pozyczaja sobie pieniadze, dlatego przystepujac do spółdzielczych kas, nie sa ich klientami, lecz członkami. Osoby nalezace do Kasy Stefczyka - jednej z najwiekszych SKOK, zrzeszone w Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej, działaja na rzecz wspierania edukacji fi nansowej. Stowarzyszenie zostało powołane w 1997 roku po to, by poprzez swoja działalnosc zwiekszac swiadomosc edukacyjna ludzi w obszarach ekonomii oraz fi nansów. Za posrednictwem Stowarzyszenia SKOK-i, realizujac swoja misje społeczna, angazuja sie w liczne projekty. – Edukacja, która prowadzimy podczas róznych szkolen i akcji, skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym i  przedszkolnym, młodziezy, a takze do osób dorosłych. Skupiamy sie równiez na podnoszeniu wiedzy seniorów, którym czasem trudno podazyc za zmieniajacymi sie warunkami na rynku fi nansowym – tłumaczy Kazimierz Janiak, prezes zarzadu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. SKEF przy udziale podmiotów grupy SKOK zajmuje sie równiez propagowaniem zagadnien zwiazanych z prawami konsumenta. – W ramach prowadzonych Osrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego specjalisci oferuja poradnictwo finansowe oraz prawne. PrzyStowarzyszeniu we współpracy z Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa działa Spółdzielczy Arbitraz Konsumencki – dodaje prezes SKEF. Członkowie spółdzielczych kas, przynalezac do Stowarzyszenia, przyczyniaja sie do niesienia wsparcia dzieciom z niezamoznych rodzin lub placówek opiekunczo-wychowawczych. – Dzieki akcjom organizowanym we współpracy z Kasa Stefczyka wiele domów dziecka zostało wyposazonych w pracownie komputerowe, niezbedne zabawki czy gry edukacyjne, które pozwola wychowankom na pełniejszy rozwój oraz lepsze poznanie swiata fi nansów – mówi Kazimierz Janiak. Wypełniana przez SKEF misja uzmysławia, ze idea spółdzielczosci oparta na zasadach demokracji, solidarnosci w dzisiejszych czasach jest potrzebna, gdyz dobrze słuzy budowaniu odpowiedzialnego, dojrzałego społeczenstwa.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze