Stop biurokratyzmowi! - postulują Pracodawcy RP

2016-03-24 13:13

W 2015 r. Polska wyprodukowała blisko 30 tys. stron aktów prawnych. Pod tym względem jesteśmy liderem UE. Pracodawcy RP postulują: Stop biuroktratyzmowi! - i publikują "Białą Księgę", czyli listę zaleceń, których wprowadzenie w życie pomoże ich zdaniem w rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

– "Biała Księga" jest jak mapa drogowa, bowiem doprowadzi do celu, jakim jest rozwój polskiej przedsiębiorczości, a co za tym idzie całej Polski. Zwiększą się wpływy podatkowe, zmaleje bezrobocie, itd. – tylko trzeba wreszcie usunąć szkodliwy biurokratyzm - mówi Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

- My, pracodawcy, wiemy, o czym mówimy. Na co dzień borykamy się z niejasnymi przepisami, brakiem stabilnego prawa, nadmierną sprawozdawczością, opieszałą administracją i niewydolnymi sądami. To są przeszkody dla polskich przedsiębiorców poważniejsze niż ostra konkurencja! - podkreśla.

Tę diagnozę potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie Pracodawców RP przez firmę Grant Thornton.
Według uczestników badania, najbardziej uciążliwą barierą w rozwoju firm w Polsce jest nadprodukcja prawa (wskazuje tak aż 95 proc. ankietowanych), natomiast za najważniejszą przyczynę nadmiernej biurokracji w Polsce uznano niską jakość stanowienia prawa (68 proc. wskazań).

Czytaj również: Zamiast skupić się na rozwoju, firmy walczą z biurokracją

– Na podstawie tych odpowiedzi wyraźnie widać, że źródeł polskiej biurokracji należy przede wszystkim szukać w polskim prawodawstwie. Polskę dotyka problem nadprodukcji prawa. Jak wynika z ostatnich badań prowadzonych przez nas w ramach projektu BarometrPrawa.pl, w 2015 r. Polska wyprodukowała blisko 30 tys. stron aktów prawnych. Jesteśmy pod tym względem niechlubnym liderem Unii Europejskiej. Tworzymy 56-krotnie więcej przepisów niż Szwecja – mówi Przemysław Polaczek, partner zarządzający w Grant Thornton.

Jakie propozycje rozwiązań znajdują się w "Białej Księdzie" Pracodawców RP? Dotyczą one kilku obszarów.

Po pierwsze – zwiazanych z system stanowienia prawa. W tym oszarze konieczne jest usprawnienie procesu stanowienia prawa, tak aby powstawało prawo spójne, nieskomplikowane, jednoznaczne, odporne na interpretacje i w efekcie trwałe. Aby to osiągnąć należy – już na wczesnym etapie tworzenia regulacji – prowadzić konsultacje społeczne aktów prawnych.

Po drugie – konieczne są zmiany w prawie podatkowym. Nie może ono godzić w uczciwych przedsiębiorców. Jednocześnie niezbędne są zmiany, które zwalczą oszustwa i nadużycia i ograniczą lukę podatkową – np. wprowadzenie systemu podzielonej płatności bądź wprowadzenie centralnego rejestru faktur.  Konieczna jest walka z szarą strefą np. w branży bukmacherskiej (szara strefa to 91 proc. rynku) i tytoniowej (26 proc. rynku).

Po trzecie – należy zmienić prawo zamówień publicznych. Powinny one iść w kierunku ograniczenia znaczenie kryterium najniższej ceny przy wyborze wykonawcy. Muszą też ulec uproszczeniu. Większy odsetek zamówień powinien być też realizowany przez polskie firmy. Musimy być bardzo ostrożni w kwestii klauzuli in-house (mówiąc najprościej - mechanizm, na podstawie którego instutucja zamawia wykonanie usługi itp. W firmie, która jest od niej zależna).  - Zamówienia in-house zagrażają konkurencji na rynku, wyłączając poszczególne sektory gospodarki z przetargów – uważają Pracodawcy RP.

Według organizacji in-house może doprowadzić do nacjonalizacji kolejnych segmentów rynku, a więc do wyrugowania prywatnej konkurencji. Pracodawcy RP przypominają, że taka ocena jest wspólna dla wszystkich partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego – związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Mimo jednoznacznego stanowiska partnerów społecznych instytucja in-house nie została wykreślona z nowelizacji.

Zobacz także: PIP o 12 zł za godzinę na umowę-zlecenie: Nie damy rady skontrolować pracodawców

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w "Białej Księdze" jest rozwój sektora innowacji.  - Państwo – oprócz wsparcia w zakresie B+R – powinno sprzyjać też tworzeniu przyjaznego otoczenia dla innowacyjnych przedsięwzięć poprzez zmniejszenie regulacji. Konieczna jest koordynacja działań instytucji odpowiedzialnych za innowacje (PARP, ARP, NCBiR) – co jest już zapisane w tzw. „planie Morawieckiego” - czytamy.

Biurokracja jest też barierą dla rozwoju innowacyjności w kontekście prawa patentowego, które jest niedoskonałe i generuje problemy w bieżącej obsłudze w urzędach patentowych oraz nie zapewnia szybkiego tempa rozpatrywania wniosków.
Jeżeli chodzi o rynek pracy w ocenie Pracodawców RP barierą w jego rozwoju są ograniczenia formalno-prawne związane z zatrudnianiem pracowników.  - Z punktu widzenia pracodawcy istotna jest elastyczność w obszarze polityki zatrudnienia - elastyczne formy zatrudnienia. Konieczną  i pilną potrzebą jest ponadto odbudowa szkolnictwa zawodowego! - czytamy.

W "Białej Księdze" znalazły się również rekomendacje dotyczące systemu ochrony zdrowia, prawa budowlanego i rynku finansowego.

"Biała Księga Stop biurokratyzmowi!" powstała jako podsumowanie III Polskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 27 stycznia 2016 r. w Warszawie. Jego celem było wypracowanie – w trakcie dyskusji z udziałem przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych oraz świata nauki – odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawnić otoczenie biznesu, tak aby w pełni wykorzystać potencjał Polski i zwiększyć tempo rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Źródło: Pracodawcy RP, oprac. MK

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze