Praca

i

Autor: materiały prasowe

Upał w pracy. Zobacz, jakie obowiązki ma twój szef

2018-08-09 8:19

Dziś temperatury w Polsce mają być nie tyle upalne, co wręcz tropikalne. Państwowe instytucje wydają ostrzeżenia najwyższego stopnia i mówią, by najlepiej nie wychodzić z domu. Co jednak z osobami pracującymi, które masowo urlopu na żądanie nie wezmą? Poznaj obowiązki pracodawcy w czasie upału.

Wysoka temperatura w miejscu pracy potrafi stanowić prawdziwe wyzwanie. Koncentracja pracowników pogarsza się, a w przypadku robót fizycznych łatwiej jest o wypadek. Aby zapobiec przykrym niespodziankom, pracodawca może sporządzić wykaz prac, w odniesieniu do których będzie obowiązywać skrócony czas pracy. Inną opcją jest obniżenie dobowych lub tygodniowych norm czasu pracy, np. wprowadzenie dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy. Prawo nie precyzuje jednak, przy jakiej temperaturze pracownicy powinni zostać zwolnieni z obowiązku pracy – wyjątek stanowi praca wykonywana przez pracowników młodocianych.

Jeżeli temperatura w miejscu wykonywania pracy na otwartej przestrzeni znajduje się powyżej 25 st. C., a temperatura w zamkniętym pomieszczeniu przekracza 28 st. C., szef obowiązkowo musi zapewnić pracownikom dostęp do bezpłatnych, zimnych napojów. Dodatkowo, jeżeli pracownik wykonuje prace brudzące na otwartej przestrzeni i nie ma dostępu do bieżącej wody, pracodawca musi mu zagwarantować dostęp do 90 l wody, która może zostać wykorzystana do celów higieniczno-sanitarnych.

Osoby młodociane objęto specjalną ochroną na wypadek upałów. Przepisy mówią wyraźnie, że jeżeli temperatura w miejscu pracy przekracza 30 st. C., a względna wilgotność powietrza wynosi ponad 65 proc., osoba młodociana powinna zostać zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Niestety, prawo nie przewiduje taryfy ulgowej dla osób starszych, chociaż można znaleźć odstępstwa od tej reguły.

Polskie przepisy nakładają także na firmy obowiązki związane z klimatyzacją w biurze. Pracodawca musi zadbać o to, aby powietrze doprowadzane z klimatyzacji bądź wentylacji zostało oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Spoczywa na nim także obowiązek konserwacji urządzeń do klimatyzacji. Nie mogą one powodować przeciągów czy wyziębienia pomieszczeń biurowych.

Jeżeli warunki pracy nie spełniają norm BHP, a jednocześnie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo oddalić się z miejsca pracy. W takiej sytuacji pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z przywileju tego może skorzystać m.in. pracownik budowlany, który pełni swoje obowiązki w temperaturze 30 st. C., nie ma zapewnionych odpowiednio schłodzonych napojów, jest odwodniony i zasłabł. W innej sytuacji znajduje się pracownik biurowy, który wykonuje pracę w temperaturze 29 st. C., ale w przyciemnionym przez rolety pomieszczeniu i ze stałym dostępem do wody mineralnej. Taka osoba nie dostanie wynagrodzenia za okres, w którym będzie powstrzymywać się od pracy ze względu na złą pogodę.

Jeżeli pracodawca nie przestrzega swoich obowiązków, pracownik może zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Uchybianie się od obowiązków podczas upałów jest traktowane jak wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Grozi za to grzywna od 1.000 do 30 000 złotych.

Oprac. na podst. wroclaw.pip.gov.pl, ksiegowosc.infor.pl, bhp.abc.com.pl, porady.pracuj.pl

Najnowsze