Colt

i

Autor: materiały prasowe Colt

Colt zwiększa zasięg sieci światłowodów do ponad 3000 budynków w Polsce

2022-03-10 13:59

Colt Technology Services zwiększa zasięg polskiej metropolitalnej sieci kompu-terowej (MAN) w 6 miastach w całej Polsce: Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. W ramach tej ekspansji Colt umożliwił bezpo-średnie połączenie światłowodowe z ponad 3000 budynkami posiadającymi do-stęp do własnej infrastruktury sieciowej i 4 nowymi centrami danych w Pozna-niu, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu.

Globalne zapotrzebowanie na przepustowość sieci wciąż rośnie, a coraz więcej przedsiębiorstw polega na infrastrukturze hostowanej w chmurze. Zróżnicowana łączność jest dla organizacji bardzo ważna. Polska ekspansja pozwala na spełnienie globalnych i lokalnych wymagań przedsiębiorstw w zakresie łączności. Jest kontynuacją działań ​​Colt obejmujących wspieranie cyfrowej transformacji zarówno krajowych jak i międzynarodowych firm, jako że Polska znajduje się w okresie wzrostu gospodarczego. – Łączność ma kluczowe znaczenie dla przyszłości każdej gospodarki. Colt może odegrać ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności, produktywności i spełnianiu przyszłych wymagań jakim będą musiały sprostać polskie przedsiębiorstwa – powiedziała Keri Gilder, dyrektor generalny Colt Technology Services.

płk Maciej Matysiak: Rosja wali się na naszych oczach [Super Raport]

– W ciągu ostatniego roku popyt na nasze usługi sieciowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej znacznie wzrósł. Zmieniający się krajobraz biznesowy wymaga od nas większej elastyczności, skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek i szybszego niż kiedykolwiek wprowadzania innowacji dla klientów. Polska jest dla Colta bardzo ważna i chcemy mieć pewność, że Colt IQ Network jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom łączności dla rynkowych graczy korzystających z chmury otwierających regionalne huby, jednocześnie zaspokajając potrzeby przedsiębiorstw, łączących się z biur w Warszawie lub Poznaniu aż po Nowy Jork czy Frankfurt – dodała.

Globalne środowisko biznesowe stale się rozwija, a organizacje dostosowują swoje struktury biznesowe, do nowych rynków i pojawiających się możliwości. W 2018 roku Colt Technology Services rozszerzył swoją sieć Colt IQ Network w Europie Środkowo-Wschodniej, łącząc główne huby w regionie, takie jak Warszawa i Sofia, z ponad 7000 km nowej infrastruktury światłowodowej.

Colt kontynuuje inwestycje w swoją sieć Colt IQ Network, nieustannie rozszerzając swoją globalną ofertę, która obejmuje ponad 29 000 budynków z dostępem do infrastruktury sieciowej i ponad 900 centrów danych. Najnowsza ekspansja jest zgodna z nadrzędną strategią Colta dotyczącą zapewniania wysokich przepustowości. Oznacza to globalne, elastyczne i bezpieczne rozwiązania sieciowe i głosowe na żądanie, o dużej przepustowości. Dzięki temu cały region będzie miał większą zdolność do łączenia się z resztą świata.

Sonda
Czy wspierasz internetowe zbiórki?
Najnowsze