Na portalu można było zarówno znaleźć pracę, kupić samochód jak i poznać drugą połówkę

i

Autor: materiały prasowe Na portalu można było zarówno znaleźć pracę, kupić samochód jak i poznać drugą połówkę

12 tys. złotych dla rodzin. Na kontach Polaków pojawiają się ważne informacje

2022-01-14 14:23

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 2022. - Informację o przyznaniu środków w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego uprawniona osoba, która złożyła wniosek, otrzyma na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także e-mailem na adres podany we wniosku - powiedział PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Polski Ład. Rodzinny kapitał oppiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy do ZUS można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, a pieniądze będą wypłacane na konto bankowe.

"Wniosek można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie +Dobry start+ i świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500". To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna" - powiedział PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jeżeli okaże się, że wniosek nie jest prawidłowo wypełniony, ZUS wezwie do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Jeśli wymagane dokumenty nie zostaną złożone, Zakład wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy na to termin od 14 do 30 dni. Wiadomość o tym, że należy poprawić lub uzupełnić wniosek osoba uprawniona otrzyma też na adres mailowy oraz numer telefonu podany we wniosku.

Tańczące z promocjami 11.01.2022

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dla kogo?

"Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie każdy uprawniony otrzyma na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który poda we wniosku" - poinformował Żebrowski. Co ważne, jeśli dokumenty nie zostaną poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy wniosku.

Kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Sonda
Czy skorzystasz z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Kiedy wypłaty?

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35. miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze