telewizor

i

Autor: pexels Dofinansowanie na zakup dekodera i telewizora

Jak je otrzymać?

Dofinansowanie do zakupu dekodera i TV. Zyskasz 350 zł, ale tylko do końca roku!

2022-11-08 14:46

Wciąż trwa zmiana standardu nadawania telewizji na standard DVB-T2/HEVC. Do odbioru telewizji w nowym standardzie konieczne jest posiadanie nowoczesnego telewizora bądź dekodera. W celu zapewnienia Polakom ciągłego dostępu do telewizji, rząd przygotował dofinansowanie do zakupu dekodera i TV. Wnioski obsługuje Poczta Polska.

Kiedy zmiana standardu nadawania telewizji w Polsce?

Pod koniec marca rozpoczęła się zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. W Polsce przejście ze standardu DVB-T na DVB-T2/HEVC odbywa się regionalnie, w czterech etapach. Pierwsze przełączenia rozpoczęły się 28 marca w województwach dolnośląskim i lubuskim. Ostatnie przełączenie nastąpiło 27 czerwca. 

20 czerwca 2022 roku prezes UKE wydał jednak decyzję pozwalająca na odroczenie zmiany systemu emisji do 1 stycznia 2024 roku w przypadku multipleksu MUX3. Oznacza to, że telewizja publiczna będzie mogła nadawać dłużej w dotychczasowym standardzie.

Telewizja w standardzie DVB-T2/HEVC. Konieczne dostosowanie odbiornika

Standard DVB-T2/HEVC umożliwi bezpłatny odbiór większej ilości programów telewizyjnych w lepszej jakości. W przypadku osób, które posiadają odbiornik telewizyjny bez opcji odbioru otwartej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2/HEVC, dla zachowania ciągłości odbioru, konieczna będzie jego wymiana lub zakup dekodera. Rząd przygotował wsparcie dla osób, które muszą zakupić nowe urządzenia. Mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu TV albo dekodera.

Tańczące z Promocjami 31.03.22

Ile wynosi dofinansowanie do zakupu dekodera i TV?

Od 30 marca br. dofinansowanie do zakupu odbiorników cyfrowych uzależnione jest od rodzaju odbiornika i wynosi 250 zł w przypadku telewizora i 100 zł w przypadku dekodera. Wcześniej wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem nowego urządzenia wynosiło 100 zł. Zmiana wysokości nie ma wpływu na sposób składania wniosków.

Dla kogo dofinansowanie do dekodera i TV?

Jednorazowe wsparcie mogą uzyskać gospodarstwa domowe znajdujące się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej samodzielne poniesienie kosztów nabycia nowego odbiornika cyfrowego. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie jednej osobie pełnoletniej w ramach jednego gospodarstwa domowego.

Jak dostać dofinansowanie do dekodera i TV? Wystarczy złożyć wniosek!

Wnioski o dofinansowanie do zakupu TV i dekodera możemy składać we wszystkich urzędach i filiach pocztowych (bez agencji pocztowych). Specjalny kod w postaci wydruku, przekazany przez pracownika Poczty Polskiej, jest podstawą do otrzymania dofinansowania w wysokości uzależnionej od rodzaju kupowanego sprzętu.

Wniosek w Poczcie Polskiej można złożyć w prosty sposób. Poniżej, krok po kroku przedstawiamy całą procedurę:

- osoba uprawniona/lub pełnomocnik zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie pracownikowi Poczty dokumentu zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie;

- pracownik Poczty Polskiej przyjmujący wniosek na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wprowadza do formularza elektronicznego dane wnioskującego. Uwaga: w trakcie składania wniosku wymagane jest podanie przez wnioskującego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod autoryzacyjny niezbędny przy odbiorze odbiornika cyfrowego;

- wypełniony i wydrukowany wniosek zostaje przekazany osobie wnioskującej do własnoręcznego podpisu;

- po złożeniu podpisu na wniosku, generowany jest kod świadczenia – dofinansowania zakupu telewizora albo dekodera, który przekazywany jest osobie wnioskującej w postaci wydruku;

- osoby, które przy rejestracji wniosku podadzą adres mailowy, dodatkowo kod świadczenia otrzymają na podany adres mailowy.

Ważne! Kod świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego wygasa 31 grudnia 2022 roku.

Lista sklepów - dofinansowanie do dekodera i TV

Zakup odbiorników do nowych wymagań zapewniających standard odbioru telewizji naziemnej w wersji DVB-T2/HEVC jest możliwy już w ponad 2600 punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce https://dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka

Sonda
Czy masz już cyfrowy dekoder w standardzie DVB-T2 HEVC?
Najnowsze