Emeryci

i

Autor: Shutterstock

Komu przysługują pieniądze?

500 plus dla seniora. Emerycie! Sprawdź, jak dostać dodatkowe pieniądze

2022-08-02 9:52

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Rząd wprowadził je w październiku 2019 roku. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jakie są warunki otrzymania 500 plus dla seniora?

500 plus dla seniora 2022 - kto otrzyma?

Od jesieni 2019 roku działa w Polsce program wsparcia dla najgorzej uposażonych seniorów. Kto może się ubiegać o 500 + dla seniora? Świadczenie może otrzymać każdy, kto ukończył 18. rok życia i jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Pieniądze w wysokości 500 zł należą się emerytom, rencistom i osobom pobierającym inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, jeśli ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1396,13 zł.

„Pieniądze to nie wszystko” – Andrzej Hawryluk

500 plus dla seniora ZUS - warunki otrzymania świadczenia

Pełne 500 zł dostaną też wszystkie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które mają powyżej 18. roku życia i w ogóle nie są uprawnione do emerytury ani renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych.

Po złożeniu wniosku ZUS wyda decyzję o przyznaniu świadczenia w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. 500 + dla seniora będzie wypłacone od miesiąca, w którym wnioskodawca spełni wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o to świadczenie.

Sonda
Czy drożyzna jest dla Ciebie problemem?

500 plus dla seniora - wniosek o pozostałe świadczenia

W tym roku ZUS wypłacił już seniorom "trzynaste emerytury", a "czternastki" będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Te pierwsze dostaje każdy senior uprawniony do emerytury lub renty w pełnej wysokości, czyli 1388,44 zł. Z kolei "czternaste emerytury" w pełnej kwocie 1338,44 zł brutto trafi do seniorów z emeryturą lub rentą nie wyższą niż 2,9 tys. zł brutto.

Ci, którzy mają więcej niż 2,9 tys. zł, dostaną mniejszą "czternastkę", wyliczoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", czyli pomniejszoną o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Wprowadzona też została minimalna wysokość czternastej emerytury - będzie to 50 zł brutto, a więc 45 złotych na rękę.

Listen to "Zuber Ekonomista wskazał, kiedy emeryci dostrzegą, o co naprawdę chodzi z 14. emeryturą - Express Biedrzyckiej" on Spreaker.
Najnowsze