500 plus tylko dla pracujących. Ważna decyzja sądu

2019-02-04 12:40 WSB
500 plus
Autor: Shutterstock

Jeszcze zanim Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło program Rodzina 500 Plus dla całej Polski, gmina Nysa zdecydowało się na takie wsparcie dla swoich mieszkańców. Bon wychowawczy w wysokości 500 złotych był w pierwszej kolejności dla rodzin, w których rodzice są w formalnym związku małżeńskim, a co najmniej jedno z nich jest aktywne zawodowo i ma stałe źródło utrzymania. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok – świadczenie dyskryminuje część osób.

Bon wychowawczy o wartości 500 złotych w Nysie mogły otrzymać tylko tzw. uprawnione dzieci. Gmina tłumaczyła, że ze względu na ograniczoną kwotę w budżecie gminy nyskie 500 plus otrzymać mogą przede wszystkim dzieci rodziców, którzy są małżeństwem i jedno z nich pracuje.

Tak brzmiącą uchwałę gminy Nysa z 2016 roku zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ewelina H. - matka samotnie wychowująca dzieci po śmierci ich ojca. Jak informuje portal Samorządowy, skarżący stwierdzili, że uchwała dyskryminowała m.in. rodziny niepełne, które w wyniku zdarzeń losowych znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, co jest niezgodne z zapisami konstytucji i ustaw.

Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przyznał rację skarżącym. Uznał, że uchwała jest niezgodna z konstytucją i uchylił ją. Co jednak ciekawe, gmina już wcześniej sama wprowadziła zmiany w swojej uchwale. W 2017 roku wprowadzono zasady określające zwrot świadczenia w przypadku, kiedy pobierający je nie będą spełniać odpowiednich wymogów. Przewodniczący rady gminy Nysa Paweł Nakonieczny tłumaczył, że bon jest w całości finansowany ze środków własnych gminy, która w 2018 roku miała na ten cel około 2,7 mln złotych, czyli zaledwie dla ok. 20 proc. dzieci objętych programem gminy. Stąd potrzebne były zasady pierwszeństwa na przyznanie gminnego 500 plus.

Zmienioną uchwałę Ewelina H. także zaskarżyła. W piśmie procesowym podtrzymała swoje zastrzeżenia dotyczące niezgodności uchwały z konstytucją,wskazując na dyskryminację przez gminę rodzin niepełnych. Dodatkowo kobieta uznała, że gmina Nysa łamie prawo tworząc regulamin zwrotu już wypłaconego bonu, zwłaszcza, gdy sytuacja rodziny zmieniła się w wyniku zdarzeń losowych.

Gmina pozostaje przy swoim. W ocenie samorządu małżeństwa, które pozostają aktywne zawodowo, są gwarancją na zaspokojenie potrzeb gminy. Władze gminy zaznaczyły też, że osoby, które nie otrzymują gminnego 500 plus i tak mają wsparcie w różnych formach ze strony państwa i powołanych do tego instytucji. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego gmina złożyła kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Najnowsze