bon energetyczny

i

Autor: Shutterstock(2)

Znamy stawki

Bon energetyczny do 1200 zł. Jakie są limity dochodowe w bonie energetycznym?

2024-04-19 14:46

Pojawia się coraz więcej szczególow projektowanej ustawy mającej na celu zniwelować skutki odmrożenia cen prądu od 1 lipca. Wiemy już, ze maksymalna cena energii elektrycznej ma wynieść 500 zł dla gospodarstw domowych. Teraz wiemy już, jak będą podzielone progi dochodowe dla najuboższych, dla których przeznaczony jest dodatkowo bon energetyczny. Wyjaśnia to opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy. To kto może skorzystać z dodatkowego bonusu?

Bon energetyczny 2024. Taki dostaniesz zasiłek

Zgodnie z zapowiedziami rządowymi, przed skokowym wzrostem cen prądu, konsumentów chronić mają trzy mechanizmy:

 • bon energetyczny,
 • maksymalna cena prądu i
 • taryfa zatwierdzona do końca 2025 roku.

Zgodnie z projektem ustawy zarówno gospodarstwa domowe, jak i mikro- i małe przedsiębiorstwa, samorządy, czy szpitale, a zatem podmioty chronione już na mocy ustawy z 2022 roku, nie zapłacą od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku za samą energię elektryczną (bez dystrybucji) więcej niż:

 • 50 gr/kWh netto – w przypadku gospodarstw domowych
 • 69,3 gr/kWh netto – w przypadku pozostałych podmiotów chronionych.

Do tego trzeba doliczyć 5 gr/kWh netto akcyzy, opłaty dystrybucyjne, które nie będą już zaniżane względem zatwierdzonej przez URE taryfy oraz VAT.

To nie wszystko. Przepisy przewidują wprowadzenie dodatkowego wsparcia w postaci bonu energetycznego, ale nie dla wszystkich. Bon energetyczny szykowany jest zgodnie z zapowiedziami resortu klimatu i środowiska dla osób z niewielkimi dochodami. Wsparciem mają zostać objęci także ci, którzy mają ogrzewanie zasilane energią elektryczną, jak np. pompy ciepła czy piece akumulacyjne.

Zgodnie z projektem bon energetyczny będzie świadczeniem dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jak czytamy w projekcie ustawy bon będzie miał wartość:  

 • 300 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 400 zł - dla gospodarstwa 2-3 osobowego;
 • 500 zł - dla gospodarstwa 4-5 osobowego
 • 600 zł - dla gospodarstw sześcioosobowych i większych.

Jeżeli dochody gospodarstwa będą przekraczać progi dochodowe, obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc jeżeli np. dochód czteroosobowej rodziny wynosi łącznie 7000 zł miesięcznie, czyli o 200 zł przekracza próg (1700 zł/os./m-c), to wówczas przysługującej tej rodzinie wsparcie zostanie pomniejszone o te 200 zł. Taka rodzina otrzyma zatem bon energetyczny w wysokości 300 zł (lub 800 zł, jeżeli ogrzewa się np. pompą ciepła).

Portal wysokienapiecie.pl podaje przykładowe wyliczenia, z których wynika, że "przeciętne gospodarstwo domowe, zużywające 2 tys.kWh energii elektrycznej rocznie i korzystające z taryfy całodobowej (G11), zamiast aktualnych 0,90 zł/kWh brutto (z dystrybucją), płacić będzie 1,23 zł/kWh brutto. Wzrost cen wyniesie zatem 36%, ale – w przypadku odbiorców wrażliwych – będzie rekompensowany przez bon energetyczny. W efekcie całkowity koszt dla dwuosobowego gospodarstwa emerytów, zużywającego owe 2000 kWh, nawet… spadnie. Wzrost opłat za energię wyniesie bowiem 300 zł, a przysługująca rekompensata (pod warunkiem spełniania progu dochodowego) wyniesie 400 zł" - wylicza portal wysokienapiecie.pl

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, bon ma mieć wyższą wartość.

W tym przypadku bon energetyczny będzie miał wartość:

 • 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • 800 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego,
 • 1000 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego i
 • 1200 zł dla sześcio- i więcej osobowego.

Przepisy mają wejść w życie w II kw. 2024 roku. Środki na wypłatę bonów energetycznych pochodzić będą z budżetu państwa, a na rekompensaty i wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Koszty wszystkich rozwiązań oszacowano na 6,333 mld zł, z czego dotacja na bony to 1,6 mld zł w latach 2024-2034. Przewidywane skutki rekompensat dla sprzedawców prądu to koszt w wysokości 3,08 mld zł w latach 2024 i 2025, a dla dostawców ciepła - 1,45 mld zł.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk

QUIZ PRL. Znane marki PRLu

Pytanie 1 z 16
Popularny jednokasetowy radiomagnetofon PRL-u nosił nazwę:
Meble PRL

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze