Reforma OFE. Ile pieniędzy dostaniesz na emeryturę?

i

Autor: Shutterstock

Co to jest IKE? Jak je sprawdzić? Likwidacja OFE

2021-03-15 13:24

Likwidacja OFE przed nami. Zgromadzone tam pieniądze mają przejść albo do ZUS albo na Indywidualne Konto Emerytalne. Jednak trzeba podkreślić, że IKE powstałe po OFE będą różnić się od tych, które teraz dostępne są na rynku. Czym zatem jest powstające w wyniku kolejnej reformy związanej z OFE IKE? Czy zgromadzone tam pieniądze będzie można dziedziczyć? Skoro to jest indywidualne konto, to czy będzie można jest zlikwidować w dowolnym momencie i potraktować owe IKE jako lokatę? Odpowiedzi na tak postawione pytania znajdują się w artykule.

Likwidacja OFE już za kilka miesięcy. Polacy, którzy gromadzili tam pieniądze na przyszłe emerytury znów stoją przed wyborem, co zrobić z funduszami tam zebranymi. Opcje są dwie. Można pieniądze przenieść do ZUS lub na Indywidualne Konto Emerytalne. Jednak trzeba zaznaczyć, że te konto emerytalnie jest tym samym, co konta już odstępne na rynku. Przede wszystkim za przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE trzeba będzie oddać 15 proc. opłaty przekształceniowej. W obu przypadkach pieniądze będą niedostępne przed osiągnięciem wielu emerytalnego, co właśnie odróżnia przyszłe IKE od funkcjonujących na rynku. I co jest kluczowe pieniądze z IKE będą podlegały dziedziczeniu. Przekazanie pieniędzy na IKE nie wymaga żadnych formalności. Teraz dostępne na rynku IKE działają tak: klient sam decyduje, jaką kwotę w roku i jak często będzie wpłacał na takie konto. Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. I co bardzo ważne, takie IKE można w dowolnym momencie zlikwidować i wypłacić pieniądze. IKE prowadzą m.in.: fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte), podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską),zakłady ubezpieczeń na życie, banki, dobrowolne fundusze emerytalne.

ZOBACZ: Alicja Majewska z szokującą emeryturą

Express Biedrzyckiej - Sebastian Kaleta: Podatnicy sfinansują Nowy Ład
Sonda
Rząd ostatecznie likwiduje OFE. Co zrobisz ze zgromadzonymi tam pieniędzmi?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze