domowy budżet i oszczędzanie pieniędzy

i

Autor: pexels.com

IKE czy IKZE. Co wybrać? Porównanie kont emerytalnych

2022-12-07 7:11

Myślisz o oszczędzaniu na przyszłość i nie wiesz, czy wybrać IKE czy IKZE? A może te pojęcia są Ci jeszcze obce? Zaraz Ci wszystko wyjaśnimy. Między Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE), a Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) istnieje sporo różnic, mimo bardzo podobnych nazw. W tym artykule wyjaśnimy, czym te programy są i czy lepiej wybrać IKE czy IKZE.

Czym jest IKE?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne to produkt służący do gromadzenia oszczędności, głównie z myślą o emeryturze. Jego najważniejszą cechą jest to, że wszystkie zyski są zwolnione od tzw. “podatku Belki” - gdy otrzymasz odsetki od zainwestowanych pieniędzy lub sprzedasz coś z zyskiem, nie musimy płacić 19% podatku od zysków kapitałowych.

IKE to po prostu nazwa różnego rodzaju produktów. Może przyjąć różne formy, a najpopularniejsze produkty IKE to:

●        Konto oszczędnościowe

●        Konto z obligacjami detalicznymi Skarbu Państwa

●        Konto maklerskie

●        Fundusze inwestycyjne

●        Ubezpieczenie na życie

●        Dobrowolne Fundusze Emerytalne

Wszystkie te produkty mają wspólne cechy IKE, czyli zyski z nich są zwolnione z tzw. “podatku Belki”, czy mają taki sam limit rocznych wpłat. IKE założysz w niektórych bankach, towarzystwach funduszy inwestycyjnych czy domach maklerskich.

ZOBACZ WIĘCEJ MATERIAŁÓW WIDEO NA KANALE "PORACHUNKI OSOBISTE"

Co jeszcze warto wiedzieć o IKE?

IKE posiada limit wpłat, który w 2022 roku wynosi 17 766 PLN rocznie (w 2023 roku limit zostanie zwiększony). Niewykorzystany w każdym roku limit bezpowrotnie przepada, dlatego jeżeli zdecydujemy się na oszczędzanie w ramach IKE, warto zrobić to jak najszybciej. Limit na kolejny rok jest zawsze ogłaszany przez rząd.

Formy IKE można zmieniać, jeżeli gromadziliśmy oszczędności np. w ramach konta oszczędnościowego, to możemy przenieść je do dowolnej innej formy IKE. Jednak można mieć jednak tylko jedno IKE w tym samym czasie. Pamiętaj, że niektórzy dostawcy mogą obarczyć cię opłatą, jeżeli przenosisz IKE przed upływem 12 miesięcy od założenia konta. 

Czy oszczędzanie na IKE się opłaca?

Bardzo! W większości przypadków założenie i prowadzenie IKE jest całkowicie bezpłatne, a zyski zwolnione są z podatku. Dla przykładu, jeżeli będziesz odkładać co miesiąc 100 złotych na koncie oszczędnościowym oprocentowanym 2,5% rocznie, to po 30 latach oszczędności bez IKE uzyskasz kwotę 81 104,23 złotych, natomiast z IKE uzyskasz 100 451,50 złotych. Tylko dzięki zwolnieniu z podatku zyskujesz ponad 19 tysięcy złotych. Im wyżej oprocentowana jest dana forma gromadzenia oszczędności na IKE, tym więcej  zyskujesz.

Kiedy mogę wypłacić środki z IKE?

Wypłata możliwa jest zawsze, jednak aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, należy spełnić łącznie dwa warunki. Po pierwsze, musisz ukończyć 60 lat (lub 55 lat, w przypadku wcześniejszej emerytury). Po drugie musisz dokonać wpłaty na IKE w 5 dowolnych latach lub przynajmniej połowa wpłat była dokonana na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. Jeżeli spełnisz te warunki, wypłata z IKE będzie zwolniona z podatku.

A co jeżeli będę potrzebować środków z IKE wcześniej?

Pieniądze zgromadzone w IKE są twoje, dlatego zawsze możesz je wypłacić, zarówno w części lub w całości. Jeżeli wypłacisz je wcześniej, po prostu zapłacisz tzw. “podatek Belki” - nie stracisz na tym w porównaniu z oszczędzaniem na standardowym koncie. Indywidualne Konto Emerytalne właściwie zawsze się opłaca.

Czym jest IKZE?

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to produkt służący do oszczędzania na emeryturę. Daje nam możliwość zaoszczędzenia na tzw. “podatku Belki”, a także dodatkowo pozwala sumę wpłat z danego roku odliczyć od podstawy opodatkowania przy rozliczeniu rocznym PIT z Urzędem Skarbowym. IKZE przyjmuje takie same formy jak IKE, jednak oferty poszczególnych dostawców  mogą się od siebie różnić w przypadku IKE oraz IKZE.

Co jeszcze warto wiedzieć o IKZE?

IKZE, podobnie jak IKE, posiada limit wpłat, który w 2022 roku wynosi 7 106,40 złotych rocznie. Wyjątkiem są tu osoby prowadzące Jednoosobową Działalność Gospodarczą, dla nich limit wynosi 10 659,60 złotych rocznie. Podwyższony limit ma takich osobom wynagrodzić brak objęcia programem PPK’a. Corocznie Rząd ogłasza nowe limity dla IKZE. Niewykorzystane limity za dany rok przepadają, dlatego jeżeli chcesz oszczędzać na emeryturę, warto skorzystać z IKZE jak najszybciej.

Formy IKZE mogą być zmieniane, możesz przenieść swoje oszczędności z jednej formy do drugiej, jednak w danej chwili możesz posiadać tylko jedno IKZE. Po upływie roku od założenia konto, zmiana formy IKZE musi być darmowa.

U większości dostawców nie istnieje wymagany poziom wpłat na IKZE.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wypłacić środki z IKZE bez utraty korzyści?

Wypłata IKZE bez utraty korzyści możliwa jest przy spełnieniu dwóch warunków łącznie:

Ukończenie 65. roku życia.Wpłata na IKZE w pięciu dowolnych latach.

W takim przypadku wypłacane środki będą objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% zgromadzonych środków.

Czy mogę wypłacić środki z IKZE wcześniej?

W każdej chwili możesz wypłacić środki z IKZE, jednak w przypadku tego produktu możliwa jest jedynie całkowita likwidacja IKZE, nie możesz wypłacić części środków. W przypadku wcześniejszej likwidacji IKZE  będziesz musiał dopisać wypłacone środki do swoich dochodów i zapłacić od nich podatek dochodowy. Gdy zgromadzisz tam większe środki, może się okazać, że z tego powodu wejdziesz na wyższy próg podatkowy.

Czy IKZE się opłaca?

W większości przypadków jest to bardzo opłacalne, o ile płacisz podatek dochodowy. Dzięki możliwości odpisania wpłaty od podatku dochodowego znacząco zyskujesz, tym więcej im wyższej stawce podatku podlegasz. Jeżeli płacisz podatki z umowy o pracę, to twój zysk przy pełnej wpłacie wyniesie za 2022 rok:

W przypadku 12% podatku: 853 złote

W przypadku 17% podatku: 1 208 złotych

W przypadku 32% podatku: 2 274 złote

Dodatkowo korzystasz w przypadku osiągania zysków, gdyż nie płacisz od nich tzw. “podatku Belki” w wysokości 19%.

IKZE jest opłacalne, gdy zdecydujesz się na trzymanie środków do czasu spełnienia warunków wypłaty bez utraty korzyści.

Jak rozliczyć wpłaty IKZE?

Wpłaty IKZE rozliczysz w zeznaniu rocznym PIT, gdzie wpiszesz sumę wszystkich wpłat w danym roku w pole “Odliczenia - wykazane w części B załącznika PIT/O”. Wartość ta zmniejsza Twój dochód, a tym samym zapłacisz mniejszy podatek dochodowy lub otrzymasz zwrot od Urzędu Skarbowego, po złożeniu deklaracji.

Co się bardziej opłaca, IKE czy IKZE? Co wybrać?

Wybierz IKZE, jeżeli:

Płacisz podatek dochodowy. Naprawdę zamierzasz oszczędzać na swoją emeryturę i nie planujesz wcześniejszych wypłat.

Będzie ono bardziej opłacalne niż IKE. Jeżeli nie spełniasz tych dwóch warunków, wybierz IKE.

Sonda
Czy masz odłożone pieniądze "na przyszłość"?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze