Emeryt, pieniądze

i

Autor: Shutterstock Emeryt, pieniądze

Świadczenia emerytalne

Dodatek 250 zł do emerytur zwolniony z podatku. Kto go dostanie?

2023-07-26 14:09

Dodatek w wysokości 230 zł do emerytury przysługuje tylko wybranym emerytom, dlatego też to właśnie oni powinni być szczególnie zainteresowani decyzją podjętą przez deputowanych. Według tej decyzji, wypłata tego świadczenia zostanie zwolniona z podatku dochodowego. Należy jednak podkreślić, że dodatek do emerytury nie trafi do wszystkich emerytów. Jest to specjalne świadczenie ratownicze, przeznaczone dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych.

Parlament zajmował się nowelizacją ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w ramach której zmieniono kwotę i status świadczenia ratowniczego dla emerytów, którzy pełnili służbę jako strażacy ochotnicy. Ustawa ta weszła w życie na początku 2022 roku, wprowadzając świadczenie ratownicze dla seniorów, którzy spędzili określony czas w OSP. Co interesujące, na podstawie tego prawa świadczenie ratownicze mogą otrzymać także ratownicy górscy.

Zgodnie z ustalonymi przepisami, wysokość świadczenia ratowniczego po waloryzacji wynosi 230 zł miesięcznie. Aby otrzymać dodatek w tej kwocie do emerytury, konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków czasowych w OSP. Przedziały czasowe różnią się dla mężczyzn i kobiet. Mężczyźni muszą mieć 25 lat stażu jako strażacy ochotnicy i brać udział w akcjach lub działaniach ratowniczych, podczas gdy kobiety potrzebują 20 lat stażu w OSP oraz aktywnego udziału w akcjach ratowniczych.

Aby potwierdzić udział w tych działaniach i akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku, wymagane jest pisemne oświadczenie co najmniej trzech osób. Co istotne, przynajmniej jedna z tych osób musi być osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić aktywność wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że procedowana nowelizacja ustawy o OSP wprowadza zmiany w tym zakresie. Usunięto wymóg pełnienia przez świadka funkcji publicznej przez cały okres, który ma potwierdzić aktywność wnioskodawcy, co ułatwia spełnienie kryteriów uzyskania dodatku do emerytury.

Sonda
Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry?
EKG 2023: Adam Manikowski
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze