Super porady

i

Autor: Shutterstock

Wsparcie dla seniorów

Dodatek mieszkaniowy dla emerytów w 2023. Kto dostanie pieniądze?

2023-02-28 4:02

Jeśli twoja sytuacja finansowa jest ciężka, ale spełniasz określone warunki, możesz dostać od gminy dopłatę do wydatków na mieszkanie. Musisz jednak co najmniej 30 procent dołożyć z emerytury. Jednak o te 70 procent pomocy, ratującej sytuację, warto się postarać

Spis treści

 1. Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?
 2. Sprawdź, czy przysługuje ci ten dodatek
 3. Jak obliczyć dochód na osobę? 
 4. Kryterium metrażowe przyznania dodatku
 5. Jak złożyć wniosek o dodatek?

Dodatek mieszkaniowy to specjalna pomoc, z której powinieneś skorzystać, jeśli poziom twoich dochodów jest niski, a opłacanie czynszu i ponoszenie innych kosztów utrzymania mieszkania to obowiązki ponad twoje finansowe możliwości.

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

O dodatek mieszkaniowy możesz ubiegać się, jeśli jesteś:

 • najemcą albo podnajemcą mieszkania, w którym mieszkasz,
 • zajmujesz lokal mieszkalny, do którego przysługuje ci spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 • zajmujesz mieszkanie znajdujące się w budynku stanowiącym twoją własność lub jesteś właścicielem samodzielnego mieszkania,
 • masz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i w związku z tym ponosisz wydatki,
 • zajmujesz mieszkanie, a nie masz do niego tytułu prawnego, ale jednocześnie czekasz na przysługujący ci lokal zamienny albo na najem socjalny lokalu.

Sprawdź, czy przysługuje ci ten dodatek

Dodatek mieszkaniowy nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest m.in. od tego, czy wnioskujący o dodatek spełnia obowiązujące kryterium dochodowe.

Abyśmy mogli skorzystać z dodatku mieszkaniowego, średni miesięczny dochód na osobę w naszym gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach nie może przekroczyć:

 • w gospodarstwie jednoosobowym 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
 • w gospodarstwie wieloosobowym 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Chodzi tu o średnią krajową. W 2023 r. kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 6935 zł.

W wypadku gospodarstwa jednoosobowego kryterium dochodowe to 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 2774 zł.

W wypadku gospodarstwa wieloosobowego to 30 proc. wspomnianej kwoty, czyli 2080,50 zł.

Jak obliczyć dochód na osobę? 

Obliczanie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wykonuje się następująco:

 1. Zsumuj dochody z trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku.
 2. Podziel tę sumę przez liczbę osób zajmujących mieszkanie.

Jeśli średni dochód na osobę w domu lub mieszkaniu przekracza limit, nie trać nadziei na dodatek. Dostaniesz go także wtedy, gdy limit został przekroczony nie bardziej niż o wysokość dodatku. Wartość dodatku obniża się w takim wypadku o wysokość nadwyżki ponad limit. Niekiedy dodatek nie jest w takim wypadku dużo mniejszy, ale gdy nadwyżka ponad limit jest znaczna, dodatek będzie znacznie mniejszy.

Uwaga! Jeśli dochód okaże się wyższy od kryterium dochodowego, świadczenie przysługuje, jest ono jednak obniżane o nadwyżkę ponad kryterium. 

Kryterium metrażowe przyznania dodatku

Przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę metraż na osobę, czyli powierzchnię mieszkania, jaka przypada średnio na zajmującą je osobę.

Porównuje się ją z powierzchnią użytkową, jaka na mieszkańca lokalu powinna przypadać, zgodnie z odgórnym ustaleniem.

Kryterium metrażowe w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby – 35 m kw.,
 • dla 2 osób – 40 m kw.,
 • dla 3 osób – 45 m kw.,
 • dla 4 osób – 55 m kw.,
 • dla 5 osób – 65 m kw.,
 • dla 6 osób – 70 m kw.

Także w tym wypadku, podobnie  jak w wypadku kryterium dochodowego, do dodatku mieszkaniowego kwalifikują się również ci, którzy mają w domach nieco mniejsze „zagęszczenie” od wymaganego, by złożyć wniosek.

Przepisy dopuszczają przekroczenie powyższych norm, jednak nie więcej niż o 30–50 proc. i pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60 proc. powierzchni mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest w takim wypadku naliczany jedynie od liczby metrów powierzchni ustalonej odgórnie, a za metry ponad normę płaci się opłatę pełną.

Uwaga! Jeżeli w mieszkaniu znajduje się osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, dopuszczalna powierzchnia lokalu mieszkalnego na osobę zwiększa się o 15 mkw. 

Jak złożyć wniosek o dodatek?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć do odpowiedniego punktu terenowego pomocy społecznej: 

 • do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS),
 • do jego gminnego odpowiednika (GOPS),
 • w niektórych miastach wnioski przyjmuje odpowiedni wydział urzędu miasta lub gminy.

Złożenie wniosku w sprawie omawianego dodatku jest bezpłatne. Po złożeniu wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami decyzja jest wydawana w terminie do 30 dni.

Dokumenty, które należy złożyć, starając się o dodatek mieszkaniowy:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Deklaracja o dochodach wszystkich osób w gospodarstwie domowym za ostatnie trzy miesiące.
 3. Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową nieruchomości (oświadczenie o powierzchni mogą złożyć właściciele nieruchomości).
 4. Rachunek za prąd i za gaz za ostatni okres rozliczeniowy.

Uwaga! Ośrodek pomocy społecznej może poprosić cię również o inne dokumenty. Gmina może przeprowadzić wywiad środowiskowy, jeśli uważa, że dochody z twojej deklaracji są zbyt niskie w stosunku do twojego stanu majątkowego. 

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze