EMERYTURY

i

Autor: Redakcja SE

Wyższe dodatki do rent i emerytur! Waloryzacja 2021! Jakie podwyżki emerytur?

2021-01-06 7:02

Waloryzacja 2021 wpływa nie tylko na wysokość świadczeń emerytalno- rentowych, ale także i dodatków do nich. Emeryturę można podwyższyć o niemałe kwoty za pomocą dodatków, a do pobierania dodatkowych pieniędzy uprawnionych jest wiele osób. Warto zapoznać się z listą dodatków do rent i emerytur, bo dzięki nim można sporo zyskać. Sprawdź o ile wzrosną dodatki do rent i emerytur podczas WALORYZACJI 2021

Specjalne dodatki do rent i emerytur przysługują seniorom, którzy spełniają określone warunki. Co roku są one waloryzowane na takich samych zasadach jak renty i emerytury. Od 1 marca 2021 r. dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji, który wyniesie 4,16 proc. Sprawdź, za co i jakie pieniądze można będzie otrzymać razem z rentą lub emeryturą od 1 marca 2021 r. Dodatek pielęgnacyjny – 229,291 zł, wzrośnie do 239,47 zł. Przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat. Przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Potrzebne jest zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna. Osobom, które ukończyły 75 lat, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez ZUS z urzędu.

Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS sam zwiększy twoją emeryturę o kwotę dodatku pielęgnacyjnego. Twój stan zdrowia nie ma znaczenia. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. Pamiętaj, że jeśli pobierasz zasiłek pielęgnacyjny, ZUS nie przyzna ci dodatku pielęgnacyjnego. Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 344,87 zł, wzrośnie do 359,22 zł. Przyznawany jest na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, który musi stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Dodatek kombatancki – 229,91 zł, wzrośnie do 239,47 zł Przysługuje osobie uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 229,91 zł, wzrośnie do 239,47 zł. Przysługuje osoby uznanej za kombatanta decyzją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która nie posiada prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego, nie osiąga dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników, ale osiągnęła wiek 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna. Do świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego przysługują dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny.

CZYTAJ:MEGA promocje w Rossmanie

Express Biedrzyckiej - Michał Kamiński: Szczepiący się poza kolejnością zasługują na potępienie

Waloryzacja 2021 wpłynie również dodatek kompensacyjny – 34,49 zł, wzrośnie on do 35,92 zł.  15 proc. dodatku kombatanckiego przysługuje kombatantom oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i jesteś kombatantem lub ofiarą represji, to przysługuje ci dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Jeśli jesteś wdową lub wdowcem po tych osobach, to przysługuje ci dodatek kompensacyjny. Dodatek za tajne nauczanie – 229,91 zł, wzrośnie do 239,47 zł przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie lub przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden dodatek – wyższy lub wybrany przez uprawnionego. Dodatek weterana poszkodowanego – wysokość dodatku jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu i wynosi od 10 do 80% podstawy wymiaru świadczenia. Weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania tych działań, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

WAŻNE: Na tym Rydzyk zbija fortunę

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – od 11,53 zł do 229,91 zł za miesiąc, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wzrośnie od 12,01 zł do 239,47 zł. Przysługuje ono żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych; z poboru w 1949 r., którzy byli wcielani do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach; przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959, przyznawane i wypłacane przez ZUS na podstawie zaświadczenia z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

PRZECZYTAJ:PROMOCJE W BIEDRONCE. Kiełbasa za 1 zł

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – od 11,53 zł do 229,91 zł za 1 miesiąc – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wzrośnie od 12,01 zł do 239,47 zł Przyznawane jest decyzją kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wypłacane przez ZUS osobie, która nie ma ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie. W razie zbiegu tego świadczenia ze świadczeniem pieniężnym dla byłych żołnierzy górników przysługuje jedno z tych świadczeń – korzystniejsze lub wybrane przez uprawnionego. Pozostał jeszcze dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego, który z 880,26 zł, wzrośnie do 916,88 zł.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze