Grzejnik, ciepło, energia

i

Autor: Pixabay Czym grzać w dobie kryzysu? Istnieje ekologiczna alternatywa

Nowy wzór wniosku

Dopłaty do ciepła. Nowy wzór wniosku. Bez tego nie dostaniesz pieniędzy

2022-10-11 19:30

Jeśli chcesz skorzystać z dopłaty do źródeł ciepła musisz wypełnić wniosek. Jego nowy, zmieniony wzór pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Po złożeniu wniosku wypłatę otrzymają osoby wykorzystujące takie paliwo jak: pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG czy olej opałowy.

Dopłaty do źródeł ciepła - nowy wniosek

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła została uchwalona przez Sejm na początku września. Wprowadza ona m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Nowy zmieniony wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła opublikowano na stronach RCL. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, nie trzeba będzie już oświadczać, że nie złożyło się wniosku o wypłatę dodatku węglowego. - "Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, stanowiący załącznik do projektowanego rozporządzenia, uwzględnia brak konieczności składania oświadczenia o uprzednim niezłożeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego" - podano. 

Dopłaty do ogrzewania - ile możesz dostać pieniędzy?

Wnioski o dodatek mają być składane do samorządu; wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG to 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Sonda
Czym ogrzewasz mieszkanie?
Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze