Dotacje z Unii można przeznaczyć na walkę z koronawirusem. Jest nowa ustawa

2020-04-06 11:56 MaAl
Euro, pieniądze, pieniądze Euro
Autor: East News Euro

Sejm przyjął ustawą, która pozwala na większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi z funduszy unijnych. Dzięki temu środki można przeznaczyć na zwalczanie skutków epidemii koronawirusa. Ustawa trafiła teraz do Senatu.

Dzięki nowej ustawie część z tych zakontraktowanych pieniędzy będzie można, pomimo wcześniej ustalonego przeznaczenia, wykorzystać do stymulowania gospodarki, spowolnionej przez koronawirusa i kwarantannę. Nowe przepisy będą obowiązywać do końca 2020 roku i pozwolą na uelastycznienie terminów naborów wniosków oraz na wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów. Możliwe będzie także udzielanie ulg w spłacie należności i zadłużeń oraz zmiany harmonogramu realizacji projektów.

Według ustawy, w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe.

ZOBACZ TEŻ: Pomagamy polskim firmom - wsparcie dla mikroprzedsiębiorców

- W przypadku gdy nieprawidłowość indywidualna jest bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19, a beneficjent wykaże, że pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec wystąpieniu tej nieprawidłowości, korygowanie wydatków następuje przez pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji wydatków oraz we wniosku o płatność, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwotę odpowiadającą oszacowanej wartości korekty finansowej wynikającej z tej nieprawidłowości - czytamy w jednym z artykułów ustawy.

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany w trybie pracy komisji oceniających projekty oraz organów kontroli i audytów. Ustawa pozwala im na pracę zdalną oraz wydłuża terminy postępowań.

Koronaporadnik cz.12 Jak wytrzymać na kwarantannie z dzieckiem?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najnowsze