Podwyżka dla seniorów

Dwie waloryzacje emerytury i renta wdowia. Kto dostanie więcej pieniędzy?

2023-09-19 7:05

Lewica ujawnia szczegóły swojego programu wyborczego, który ma na celu zrekompensowanie seniorom skutków rosnących cen. Jednym z kluczowych punktów tego programu są dwie waloryzacje w roku dla emerytów i rencistów. To propozycja mająca na celu częstsze dostosowywanie świadczeń do obecnej sytuacji gospodarczej. Na co mogą zatem liczyć emeryci?

Dwie waloryzacje emerytury i renta wdowia

Już od wielu miesięcy słychać było o koncepcji wprowadzenia dwóch waloryzacji rocznie, zamiast jednej, jak obecnie. Lewica wypracowała ten pomysł w obecnej kadencji i teraz przedstawia go w trakcie kampanii wyborczej. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne niuanse, które politycy nie zawsze podkreślają. Przede wszystkim, druga waloryzacja nie miałaby charakteru stałego. Jak wyjaśnia lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, miałaby ona obowiązywać tylko w okresach wysokiej inflacji. Oznacza to, że rząd mógłby powrócić do wcześniejszych regulacji, które przewidywały podwyżki tylko raz w roku, jeśli inflacja nie przekroczy 5 proc.

Prognozom przyjrzał się dziennik "Fatk" – w tym roku przewiduje się inflację na poziomie 12,3 proc., co oznaczałoby możliwość przeprowadzenia drugiej waloryzacji. Jednak jeśli ceny zaczną rosnąć wolniej w kolejnym roku lub dwa, seniorzy mogą otrzymać tylko jedną podwyżkę rocznie. Istnieje także druga pułapka, która może budzić niezadowolenie wśród osób starszych. Pierwsza waloryzacja mogłaby nastąpić jesienią, a druga dopiero od marca roku kolejnego, co oznaczałoby, że druga podwyżka byłaby znacznie skromniejsza niż obecnie.

Renta wdowia

Kolejnym pomysłem Lewicy jest przywrócenie wdowim rentom. Obecnie wdowiec lub wdowa otrzymuje 85 proc. świadczenia po zmarłym małżonku. Nowa propozycja zakłada dodatkowo możliwość pobierania 50 proc. swojego własnego świadczenia. Jednak i w tym przypadku istnieje pewne ograniczenie - projekt obywatelski popierany przez Lewicę określa górną granicę tej renty na 7 tys. 600 zł brutto.

Podsumowując, program Lewicy zawiera interesujące propozycje dotyczące dwukrotnej waloryzacji emerytur i rent, oraz przywrócenia wdowim rentom. Niemniej jednak, istnieją pewne kwestie, które mogą wpłynąć na realizację tych planów, takie jak warunki wprowadzania drugiej waloryzacji w zależności od inflacji, oraz ograniczenia związane z wdowimi rentami. Warto dokładnie analizować te propozycje przed wyborami, biorąc pod uwagę ich pełen kontekst i ewentualne haczyki.

QUIZ PRL. Tych profesji już nie ma. Tylko dla znawców historii PRL!

Pytanie 1 z 10
1. Oddany swej pracy zecer pracował w:
QUIZ PRL. Tych profesji już nie ma. Tylko dla znawców historii PRL!
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Listen on Spreaker.
Najnowsze