Dzień sołtysa

i

Autor: Shutterstock

Zarobki na wsi

Ile zarabia sołtys w Polsce? Pensja króla wsi

2023-03-17 4:03

Dzień Sołtysa obchodzimy 11 marca. To najważniejsza osoba na wsi. Sołtysa wybiera się ze swojej społeczności w drodze głosowania. Ten z kandydatów, który zdobędzie najwięcej głosów, obejmuje urząd sołtysa na 4 lata. Pewnie wielu ciekawi, ile sołtys dostaje za pełnienie tej funkcji? Zobacz, jakie wynagrodzenie może otrzymywać sołtys w Polsce.

Ile zarabia sołtys na polskiej wsi?

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Kto może zostać sołtysem i czy to się mu opłaca? Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys to pierwszy szczebel samorządu, przedstawiciel władz gminy, który jest najbliżej każdego z mieszkańców. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, czyli w jednostce pomocniczej gminy. Jego działalność wspiera rada sołecka. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej, wybierani są spośród nieograniczonej liczy kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, którzy uprawnieni są do głosowania. Tym samym sołtysem może zostać każda osoba, której przysługuje prawo wybieralności, czyli:

  • jest obywatelem polskim albo posiada obywatelstwo Unii Europejskiej;
  • najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat;
  • stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa.

W statutach sołectw zazwyczaj można znaleźć również inne warunki, które kandydat musi spełnić, aby ubiegać się o urząd, np. wymóg niekaralności.

Ile zarabia sołtys z tytułu pełnienia swojej funkcji? I tutaj wielu może się zdziwić, bowiem zasadniczo sołtys pełni swoją funkcję społecznie, nie ma pensji. Może jednak liczyć na dietę, którą co roku uchwala Rada Gminy. Czasem to około 10-500 zł miesięcznie. Dużo zależy od wielkości danego sołectwa i zamożności gminy.

Dzień Sołtysa - historia urzędu

Funkcja sołtysa istnieje od średniowiecza. Urząd powstał w XIII wieku w niemieckich wsiach, a rolą tego urzędu było reprezentowanie feudała. i nadzór nad osadnictwem. Od tego czasu zmieniała się rola i zakres funkcji, ale nazwa pozostałą ta sama.

Sonda
Czy wynagrodzenia powinny być jawne?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze

Tekst sponsorowany