Emeryci żegnają się z waloryzacją! 500 plus i wyższe pensje kosztem emerytur

i

Autor: Shutterstock MAFIA WNUCZKOWA OSZUKAŁA EMERYTÓW NA 22 MILIONY

Emeryci w Niemczech nie mają za co żyć? Ponad 6 tys. zł to dla nich za mało. A co mają powiedzieć seniorzy w Polsce?

2021-01-12 11:52

Niemcy mają problem. Przybywa im emerytów, którym grozi życie poniżej progu ubóstwa. A tam próg ubóstwa to 4,5 tys. zł. Dla porównania w naszym kraju kwotę tę oszacowano na około 700 zł (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego). Zatem czy faktycznie Niemcy mają powód do zmartwień?

Bieda w Niemczech? Niemcy mają poważny problem. Przybywa im osób powyżej 65. roku życia, którym grozi życie poniżej granicy ubóstwa.  Według danych w 2006 roku zagrożonych ubóstwem było  tam 21,7 proc. osób samotnie żyjących, natomiast w końcu 2019 roku 26,5 proc. Szczególnie drastyczny wzrost tego wskaźnika - z 15,1 proc. do 24 proc. - odnotowano wśród samotnych emerytów w wieku ponad 65 lat. Oczywiście, wiadomość jest niepokojąca i smutna, ale czy naprawdę niemieccy emeryci mają aż tak źle? Czy zamieniliby się z polskimi seniorami?

W Niemczech za osobę zagrożoną ubóstwem uważa się tę, której dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym stanowi mniej niż 60 proc. dochodu netto statystycznego obywatela Niemiec. A chodzi tu o kwotę rzędu 1,5 tys. euro, czyli ponad 6 tys. zł! Zatem pula 6 tys. zł miesięcznie to sygnał, że dana osoba niebawem może już żyć poniżej progu socjalnego i będzie wymagała wsparcia państwa, bo po prostu nie będzie miała pieniędzy na utrzymanie się. To takie żółte światło.

W Niemczech próg ubóstwa to 1035 euro, czyli około 4,5 tys. zł. Dla porównania w Polsce to około 700 zł. Za taką kwotę osoba żyjąca samotnie ma przeżyć miesiąc, opłacając rachunki, kupując żywność, leki i ubrania. Dopiero przy obniżeniu dochodu poniżej tego progu można w ogóle ubiegać się o pomoc socjalną. I niestety nie jest tajemnicą, że tak żyje wielu polskich emerytów i rencistów. Najniższa emerytura w Polsce w 2021 roku to 1250 zł brutto.

WALORYZACJA rent i emerytur 2021

Sonda
Czy uważasz, że rząd powinien znieść wiek emerytalny zastępując go stażem pracy?
Sedno Sprawy - Adam Niedzielski
Najnowsze