ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Ważne pismo

Emerycie i rencisto, ZUS wysyła ważne dokumenty. Pilnuj listonosza, bo stracisz pieniądze!

2023-02-23 2:14

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 r. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego i służą rozliczeniu z urzędem skarbowym.

Kto dostanie dokumenty z ZUS?

N przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczął akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Przed 1 marca wszyscy, którzy w 2022 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową

Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia, będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Aby zobaczyć swoją deklarację PIT, trzeba zalogować się na PUE ZUS.

PIT - 40A

PIT-40A dostaną emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych. Ten PIT ZUS wyśle także do nierezydentów zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego oraz ci świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Sonda
Czy masz już profil w PUE ZUS?
Pieniądze to nie wszystko - Grzegorz Puda
Listen on Spreaker.
Najnowsze