Polska hubem gazowym

GAZ-SYSTEM buduje bezpieczeństwo energetyczne Polski razem z ukraińskim operatorem gazowym

2023-03-21 6:11

GAZ-SYSTEM i Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU) podpisali porozumienie o wieloletniej współpracy, określające zasady i kierunki budowania bezpieczeństwa energetycznego oraz wypracowania wiodącej pozycji operatorów na regionalnym rynku gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej.

Umowa wpisuje się w działania rządu, o których mówił premier Mateusz Morawiecki, podczas konferencji „Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości”. 15 marca w Warszawie przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy oraz wiodących spółek energetycznych z obu krajów dyskutowali o możliwościach wzmocnienia współpracy w obszarach zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Celem spotkania było pogłębianie wspólnych działań oraz intensyfikacja procesu wymiany doświadczeń. Przedstawiciele polskich i ukraińskich spółek energetycznych, odpowiedzialnych w Polsce i Ukrainie za przesył gazu ziemnego, ropy i energii elektrycznej oraz energetykę jądrową rozmawiali o tym, w jaki sposób rozwinąć współpracę obu państw dla zapewnienia stabilności energetycznej oraz wdrożenia nowych źródeł energii.

W kontekście sektora gazu ziemnego dyskutowano m.in. o możliwych do podjęcia działaniach mających na celu dalszy rozwój zintegrowanego rynku gazu ziemnego oraz m.in. dekarbonizację infrastruktury przesyłowej zarządzanej przez GAZ-SYSTEM i jego ukraińskiego odpowiednika, operatorem sieci przesyłowej gazu na Ukrainie.

– GAZ-SYSTEM razem z GTSOU, operatorem sieci przesyłowej gazu na Ukrainie, od wielu lat aktywnie współpracuje na rzecz dynamizacji wymiany transgranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą. Po zatrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu przez teren Ukrainy podjęliśmy działania związane z uruchomieniem ciągłego przesyłu gazu w kierunku Ukrainy i do dziś zapewniamy przepustowość w zależności od potrzeb i możliwości naszego systemu przesyłowego - poinformował Marcin Chludziński, prezes GAZ-SYSTEM.

Jak dodał, wspieramy naszego partnera na forum unijnym i wymieniamy się doświadczeniami. Patrzymy perspektywicznie i chcemy wspólnie budować w regionie silny rynek gazu ziemnego, biometanu i wodoru, który może funkcjonować także na potrzeby pozostałych państw, z którymi mamy połączenia.

Umowa skoordynuje wspólne działania polsko-ukraińskie

– Dzięki umowie GAZ-SYSTEM-u z ukraińskim operatorem, zainicjowaliśmy skoordynowaną współpracę kluczowych spółek energetycznych. Chcemy wspólnie pracować nad rozwojem i zbliżeniem naszych rynków gazu ziemnego, a także wymieniać się doświadczeniami w zakresie wykorzystania biometanu i wodoru – podkreślił Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Dokument, który podpisała spółka GAZ-SYSTEM zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz zapewnienia technicznych przepustowości ciągłych w kierunku Ukrainy oraz uzyskanie wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla tych działań.

Operatorzy zadeklarowali, że będą promować gaz ziemny, będący ważnym elementem gospodarki obu państw oraz działać na rzecz umożliwienia transgranicznego przesyłu zielonych gazów. W ramach podpisanego porozumienia powołane zostaną grupy robocze i wspólna platforma wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, która będzie miała za zadanie zbadanie możliwości przesyłu biometanu i wodoru, w tym m.in wykonanie analizy aspektów regulacyjnych, technicznych oraz organizacji obu rynków.

Porozumienie zakłada także w przyszłości opracowanie studium obu systemów przesyłowych w celu zbadania możliwości przesyłu zielonych gazów na potrzeby Polski i Ukrainy.

Marcin Chludziński, prezes GAZ-SYSTEM-u, ocenia, że podpisanie porozumienia o współpracy umożliwi podjęcie formalnych działań na rzecz integracji rynków gazu Polski i Ukrainy. Dzięki temu zostaną zdefiniowane obszary współdziałania obu spółek zgodnie z potrzebami stron i kierunki dalszych działań zarówno w sektorze gazu ziemnego, jak i gazów odnawialnych.

– Uruchomione w zeszłym roku przez GAZ-SYSTEM interkonektory międzysystemowe takie jak Baltic Pipe czy połączenie z Litwą i Słowacją tworzą nowe szlaki dostaw gazu na Ukrainę. Widzimy możliwości wsparcia rynku ukraińskiego także gazem LNG poprzez Terminal w Świnoujściu oraz projektowany Terminal FSRU w Gdańsku – informuje Chludziński.

Polska hubem gazowym Europy Środkowo-Wschodniej

Premier Morawiecki podczas wystąpienia na konferencji, podkreślił, że planem polskiego rządu jest stać się hubem energetycznym, w szczególności hubem gazowym, Europy Środkowej. Jak wyjaśnił premier, w ten sposób Polska będzie dawcą bezpieczeństwa energetycznego, co wzmocni także jej pozycję polityczną, podniesie jej status i możliwości działania w tej części Europy.

Morawiecki zaznaczył, że polski rząd opiera swój plan o realnie zbudowane interkonektory i gazociągi, a także o plany budowy nowoczesnej energetyki jądrowej w przyszłości.

Z kolei, Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreślał przy tym, że Polska chce budować swoje bezpieczeństwo energetyczne w regionie z aktywnym udziałem Ukrainy.

Konferencja odbyła się w Warszawie z udziałem m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego, Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy i Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Mateusza Bergera. Rząd ukraiński reprezentowali m.in. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz oraz Wiceministrowie Energii Mykola Kolisnyk i Yuliia Pidkomorna. W panelach dyskusyjnych wzięli udział także członkowie zarządów spółek nadzorowanych przez ministra Mateusza Bergera (GAZ-SYSTEM S.A., PERN S.A., PSE S.A. i PEJ Sp. z o.o.) oraz działających w podobnych obszarach spółek ukraińskich.

Sonda
Czy uważasz, że bezpieczeństwo lekowe jest równie ważne co energetyczne?
Pieniądze to nie wszystko - Wasyl Zwarycz - E23: PL for UA
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze