Kongres ESG 2022

i

Autor: MAT. PRASOWE Kongres ESG 2022

I Kongres ESG. Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG

2022-01-26 17:30

I Kongres ESG już za nami. Przy okazji wydarzenia, którego patronem jest "Super Express", odbyła się dyskusja o przyszłości ESG w Polsce, jak pomóc polskim firmom skuteczniej wdrażać i realizować działania ESG, a instytucjom publicznym przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny wzrost konkurencyjności i innowacyjności. Kto wziął udział w wydarzeniu?

Kongres ESG odbył się po raz pierwszy 26 stycznia 2022 roku. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10:00. Patronem medialnym kongresu jest "Super Express". Czym właściwie jest Kongres ESG? To inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju, ale także organizacji i środowisk chcących wspólnie, na zasadach równości i partnerstwa, pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Kto wystąpił na Kongresie ESG? W gronie panelistów nie zabrakło ekspertów, reprezentujących instytucje publiczne, instytuty badawcze, organizacje społeczne, think tanki i świat biznesu.

Poniżej zobaczycie zdjęcia z I Kongresu ESG i relację wideo:

I Kongres ESG ma nam uświadomić, jak pilne jest stworzenie odpowiednich reguł ESG, według których polskie firmy będą mogły konkurować na globalnym rynku. Jednocześnie tylko przemyślane, dobrze zaprojektowane rozwiązania pomogą nam w pełni wykorzystać polski potencjał, z uwzględnieniem warunków i specyfiki polskiej gospodarki – powiedział Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

Poniżej przedstawiamy gości i tematykę poszczególnych paneli I Kongresu ESK

Jako pierwsi głos w dyskusji zabrali ministrowie, przedstawiciele urzędów centralnych i konstytucyjnych organów państwa, którzy rozpoczęli wydarzenie. Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie m.in. o wpływ standardów zrównoważonego rozwoju na politykę państwa. W panelu ministerialnym wzięli udział:

 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska;
 • Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i Szef Centrum GovTech;
 • Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej;
 • Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • Anna Zalewska, członkini Parlamentu Europejskiego, członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Co omawiano podczas panelu biznesowego I Kongresu ESG?

W tej części eksperci analizowali, w jaki sposób standardy zrównoważonego rozwoju zmienią zasady gry w biznesie. Przedsiębiorcy muszą stać się współodpowiedzialni za środowisko naturalne, zmiany klimatyczne i przemiany społeczne. Uczestnicy panelu zastanawiali się, czy firmy są przygotowane do nowych zadań, których będzie się od nich wymagać – należy bowiem pamiętać, że zmienią się również zasady raportowania w firmach. W panelu biznesowym pt. „ESG = game changer” udział wzięli:

 • Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED;
 • Janusz Janiszewski, prezes zarządu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
 • Piotr Czech, dyrektor Lotniska Chopina;
 • Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon;
 • Stanisław Barański, dyrektor Działu Strategii i Analiz w PKN ORLEN S.A.;
 • Filip Osadczuk, pełnomocnik zarządu ds. ESG, szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju w PGE Polska Grupa Energetyczna;
 • Przemysław Kulik, dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kolejny panel poświęcony był finansowym aspektom ESG. Udział w nim wzięli:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich;
 • Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland;
 • Robert Kłosowski, członek zarządu Platforma Przemysłu Przyszłości;
 • Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor PwC;
 • Kamil Rybikowski, dyrektor gabinetu Rzecznika MŚP;
 • Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
 • Ryszard Radomski, dyrektor ds. Sektora Energetycznego w Pionie Projektów Ekologicznych Banku Ochrony Środowiska.

Zagadnienia współpracy nauki z biznesem, optymalnych ścieżek opracowywania nowych technologii, dopasowanego do potrzeb gospodarki kształcenia kadr oraz tego, jak wiedza i doświadczenie naukowców mogą wesprzeć rozwój ESG w Polsce, omawiali eksperci w panelu pt. „Nauka a ESG”:

 • Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera ds. Czystego Powietrza;
 • Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG w Żabka Polska;
 • Ryszard Hordyński, dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska;
 • prof. Agnieszka Domańska, prezes Instytutu Staszica i Prezes PRME Chapter Poland;
 • dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania;
 • Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie;
 • prof. Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W trakcie Kongresu odbyła się również debata o roli mediów w edukacji o ESG. Ponadto podczas kongresu został podpisany list intencyjny na rzecz wdrażania ESG w Polsce. W imieniu uczestników inicjatywy podpisali go przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz; Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego; RaportCSR.pl; Związku Pracodawców Klastry Polskie; Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

Poniżej galeria zdjęć z I Kongresu ESG

Express Biedrzyckiej - Leszek Miller: Opozycja gra rolę pożytecznych idiotów
Najnowsze