I Kongres ESG - liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG

2022-01-18 5:53

26 stycznia 2022 roku w Warszawie odbędzie się I Kongres ESG. Wydarzenie to będzie platformą dialogu, dzięki której zostaną wypracowywane niezbędne rozwiązania i dobre praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju i edukacji. Kongres będzie poświęcony kwestiom zrównoważonego rozwoju dla wszystkich zainteresowanych grup – od administracji rządowej, biznesu, organizacji pozarządowych po środowisko naukowe i medialne.

I Kongres ESG jest inicjatywą liderów zrównoważonego rozwoju, czyli organizacji i środowisk chcących wspólnie i na zasadach równego partnerstwa pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Celem wydarzenia jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji o standardach ESG i wypracowanie w tej kwestii rekomendacji dla Polski. Kongres zapoczątkowuje istnienie platformy dialogu. Wnioski i rekomendacje zostaną zawarte w specjalnym raporcie, który zostanie opublikowany po wydarzeniu. Kontynuacją działań będzie cykl warsztatów i webinariów oraz stworzenie platformy wiedzy na temat ESG, w którą zaangażują się wszyscy liderzy inicjatywy.

WAŻNE! Pomysł na firmę dla miłośników warzyw

– Chcemy postawić na praktykę – dyskusja jest ważna, ale kluczowe jest, by stworzyć praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców. Tylko wspólnie możemy wypracować skuteczne rozwiązania – bo to do nich skierowane są standardy zrównoważonego rozwoju, które ostatecznie wpłyną na nasze środowisko i wszystkie grupy społeczne – podkreśla Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, organizator kongresu.

E-Polska. Debata: Innowacyjność kluczem do sukcesu

Aktywny głos w dyskusji zabiorą partnerzy merytoryczni wydarzenia. Wśród dyskutantów nie zabraknie znakomitych ekspertów reprezentujących instytucje publiczne, instytuty badawcze, organizacje społeczne, think tanki i świat biznesu. Wśród zaplanowanych przez organizatorów paneli dyskusyjnych przewidziano debatę o roli nauki w ESG, znaczeniu mediów w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej działań prośrodowiskowych, a także otwierającą kongres sesję plenarną z udziałem przedstawicieli rządu. Aktualny program ramowy kongresu dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia: www.esgkongres.pl. Wydarzenie będzie transmitowane online na stronie Kongresu.

CZYTAJ TEŻ: Pomysł na firmę. Renowacja mebli używanych

Patronat honorowy objęli: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

Nie przegap: Jak otworzyć firmę handlującą aromatycznymi świecami?

Partnerami Kongresu są m.in.: Diaverum, Grupa LUX MED, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Żabka Polska, partnerem merytorycznym jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Partnerami wspierającymi są: Huawei, Amazon, GRANNA, Yope oraz Bio Planet.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze